TURBO VS SUPERCHARGER

Шатах хөндий рүү орох агаарыг хүчтэй хуйлруулж оруулснаар шаталтын бүтээмжийг сайжруулах технологийг гаргаж авсан. Энэ нь одоо турбочаржер болон суперчаржер нэрээр төрөлжсөн бөгөөд давуу, сул талаас нь та бүхэнд танилцуулах гэж байна.

Та бүхэн Турбоны талаар, түүний төрөл ангилал, ажиллагааны талаар холбоотой мэдээ булангаас унших боломжтой.

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.