АМ НЬ ЗӨРӨӨД БАЙВАЛ ИНГЭЖ БООЖ БОЛНО

Машин засах явцад зөндөө л асуудал гардаг. Энэ залуу амсар нь зөрсөн 2 биетийг хэрхэн хооронд нь боож болохыг үзүүлжээ. Боолтыг голоор нь хөрөөдөж амтай болгосноор амсах боломж бүрдэж, цаашлаад хөшиж боох боломжийг олгодог аж.

Мэддэг нэгэнд хуучин зүйл ч шинэ жолооч нарт асуудал тулгарсан үед бол ингэж хийж болохыг мэдээд аваарай.

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.