СТАНДАРТААС ХИЙ СУЛТАЙ БАЙХЫН ДАВУУ БА СУЛ ТАЛ

Хаалган дээр байдаг стандарт хэмжээнээс сул хийтэй явбал доорх давуу болон сул талуудтай. Гэхдээ хамгийн зөв, тохиромжтой хий бол үйлдвэрлэгчээс зааж өгсөн хийн хэмжээ юм.

СУЛ БАЙХ НЬ
  • Шатахуун зарцуулалтыг ихэсгэнэ
  • Бөөрөнд ирэх ачааллыг нэмэгдэж хагарах аюултай
  • Дугуйны барьцалдах чадвар ихсэж жолоодлого муудна
  • Хээ хурдан багасна
  • Эргэлтийн үед обуднаас бүлтрэх аюултай
ДАВУУ ТАЛ НЬ
  • Явдал зөөлөрнө
  • Гулсаж халтирах нь бага