СТАНДАРТААС ХИЙ СУЛТАЙ БАЙХЫН ДАВУУ БА СУЛ ТАЛ

#KNOWLEDGE

Хаалган дээр байдаг стандарт хэмжээнээс сул хийтэй явбал доорх давуу болон сул талуудтай. Гэхдээ хамгийн зөв, тохиромжтой хий бол үйлдвэрлэгчээс зааж өгсөн хийн хэмжээ юм.

СУЛ БАЙХ НЬ
  • Шатахуун зарцуулалтыг ихэсгэнэ
  • Бөөрөнд ирэх ачааллыг нэмэгдэж хагарах аюултай
  • Дугуйны барьцалдах чадвар ихсэж жолоодлого муудна
  • Хээ хурдан багасна
  • Эргэлтийн үед обуднаас бүлтрэх аюултай
ДАВУУ ТАЛ НЬ
  • Явдал зөөлөрнө
  • Гулсаж халтирах нь бага

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.