МОНГОЛД ХАМГИЙН ТОХИРОМЖТОЙ TOP10 СЕДАН, КРОССОВЕР, ЖИЙП

Энэхүү санал асуулгыг 10 хоногийн хугацаатай манай сайтаар явуулсан бөгөөд нийтдээ 8923 гишүүд саналаа өгсөн хамгийн бодит шалгаруулалт боллоо. Монголд их байдаг загваруудаас сонгон шалгаруулалтад оруулсан бөгөөд

  • Загвар
  • Эвдрэл
  • Сэлбэг олдоц
  • Найдвартай байдал
  • Туулах чадвар
  • Үнэ зэргээс харьцуулалт хийж хамгийн тохиромжтой, тохиромжгүйг санал хуваалцах зарчмаар гишүүдээс авлаа. Седан ангиллын санал асуулга ЭНД, кроссовер ЭНД, SUV загвар ЭНД дарж үзнэ үү. Доорх жагсаалт Монголд тохиромжтой ТОП10 бөгөөд хамгийн муу саналтай загваруудыг тухайн линк рүү нь ороод үзээрэй.

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.