PUZZLE: АЛЬ НЬ ХУРДАН ВЭ?

Машины хүчин чадлын үзүүлэлт болон амьтан, усан онгоц, пуужин зэрэг зүйлсийн үзүүлэлтийг хооронд нь харьцуулж - аль нь хурдан вэ гэдэг мэдлэгийн шалгалтыг танаас авах гэж байна.

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.