ДОКТОРУУД БИДНИЙ ТУЙЛЫН ЗОРИЛГО

Автомашин дахь амьдралыг аз жаргалтай байлгахад тусална.