HI-GEAR: ХЭЦҮҮ АСУУДЛАА ХЯЛБАР АРГААР (АВТОХИМИЙН ҮНИЙН САНАЛ)

Hi-Gear нь автохимийн бүтээгдэхүүний зах зээлийг олон жилийн турш тэргүүлж буй Америк компани юм. Олон сая жолооч нар түүний нарийн технологиор хийгдсэн бараа, бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдэг. Учир нь хөдөлгүүрийн насжилтыг уртасгаж, учирч болох элэгдэл, эвдрэл гэмтлээс урьдчилан сэргийлж хамгаалдагт оршино.

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.