ДУХНЫ РЕМЕНЬ ЧАНГАЛАГЧ

Духны ремень чангалагч нь духны ременьд зохих даралтыг үзүүлдэг. Духны ремень чангалагч нь пүршний татах хүч эсвэл гидрийн даралтыг ашиглаж ажилладаг.

Духны ремень чангалагчийн элэгдэл гэмтлийн шинж тэмдгүүд

  • Духны ременийн тагны хэсгээс үрэгдэх, хусагдах мэт дуу чимээ гарах
  • Ремень нь нэг болон түүнээс илүү шүдээр давчихсан байж болно, энэ нь хөдөлгүүрийн ажиллагаанд нөлөөлнө.
  • Тахир гол болон нударган голын мэдрэгчүүд алдааг олж код болгон хувиргаж CHECK ENGINE гэрлийг асаана.
  • Хөдөлгүүрээс алгадах, хусах мэт чимээ гарна

Духны ремень чангалагчийн гэмтлийг засварлах зөвлөгөө

  • Духны ремень, усны помп, урд дусны сальникийг солихдоо духны ремень чангалагчийн хамтаар нь солих байхыг зөвлөж байна.