САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН

Ирэх намар жолооч нар ямар зүйлсэд анхаарал хандуулахыг нь мэдэх зорилготой хагас сарын хугацаатай 6 төрлийн санал асуулгыг явуулж, дүнг нэгтгэн гаргалаа. Та бүхэн энэхүү мэдээллээс бусад жолооч нарын хандлагыг хараарай.