УТАА БОЛОН ШАТАХУУН ХЭМНЭЛТИЙН СТАНДАРТЫН ТАЙЛБАР

Японоос орж ирсэн машин бүрийн хойно дугуй дотор таван хошуу, ханз тоо байдаг. Түүнийг нь бид аукционы үнэлгээ, сайн, муу машин гэх мэт нэг хэсэгтээ л манаргаж байсан. Харин үнэн учир нь хорт утааны стандартын тэмдэглэл юм байна.

Хэрвээ олон одтой байвал хорт утаа төдий чинээ бага ялгаруулдаг, шатахуун бага зарцуулдаг гэсэн үг аж. Ингээд утааны стандарттай дэлгэрэнгүй танилцая.

Ялгаруулж буй утааны стандарт тэмдэглэгээнүүд (2005 он)

2005 оны автомашины яндангаас ялгаруулж буй хорт утааны дүрмээс хойших ялгах тэмдэглэгээ

Моделийн өмнөх 3 тэмдэгт бол 2005 оны дүрмээс хойших хорт утааг ялгах тэмдэглэгээ юм.

 • Жишээ: Бензин хөдөлгүүртэй машин CBA-OOOO
 • Жишээ: Дизель хөдөлгүүртэй машин ADF-OOOO
 • Plug in Hybrid car (PHV, PHEV)
  • DLA: 2005 онд хорт утаа ялгаруулалтын стандартыг 75% бууруулсан авто машин (суудлын машин)
 • Хайбрид машин
  • ААА: 2005 оны хорт утаа ялгаруулалтын түвшинд нийцсэн авто машин (суудлын машин)
  • САА: 2005 онд хорт утаа ялгаруулалтын стандартыг 50% бууруулсан авто машин (суудлын машин)
  • DAA: 2005 онд хорт утаа ялгаруулалтын стандартыг 75% бууруулсан авто машин (суудлын машин)
 • Бензин машин, Шингэрүүлсэн хийн түлшит (LPG) авто машин
  • ABA: 2005 оны хорт утаа ялгаруулалтын түвшинд нийцсэн авто машин (суудлын машин)
  • ABF: 2005 оны хорт утаа ялгаруулалтын түвшинд нийцсэн авто машин (суудлын машин)
  • CBA: 2005 оны хорт утаа ялгаруулалтын стандартыг 50% бууруулсан авто машин (суудлын машин)
  • CBE: 2005 оны хорт утаа ялгаруулалтын стандартыг 50% бууруулсан авто машин (ачааны машин)
  • CBF: 2005 оны хорт утаа ялгаруулалтын стандартыг 50% бууруулсан авто машин (ачааны машин)
  • CFF: 2005 оны хорт утаа ялгаруулалтын стандартыг 50% бууруулсан авто машин (ачааны машин)
  • DBA: 2005 оны хорт утаа ялгаруулалтын стандартыг 75% бууруулсан авто машин (суудлын машин)
  • DBE: 2005 оны хорт утаа ялгаруулалтын стандартыг 75% бууруулсан авто машин (ачааны машин)
  • DBF: 2005 оны хорт утаа ялгаруулалтын стандартыг 75% бууруулсан авто машин (ачааны машин)
  • EBD: 2007 оны хорт утаа ялгаруулалтын түвшинд нийцсэн авто машин (хөнгөн оврын ачааны авто машин)
  • GBD: 2007 оны хорт утааны стандарыг 50% бууруулсан авто машин (хөнгөн оворын ачааны авто машин)
 • Дизель хөдөлгүүртэй авто машин
  • ADC: 2005 оны хорт утаа ялгаруулалтын түвшинд нийцсэн авто машин (суудлын авто машин)
  • ADF: 2005 оны хорт утаа ялгаруулалтын түвшинд нийцсэн авто машин (ачааны авто машин)
  • BDG: 2005 оны хорт утаа ялгаруулалтын стандартыг 25% бууруулсан авто машин (ачааны авто машин)
  • LDA: 2009 оны хорт утаа ялгаруулалтын түвшинд нийцсэн авто машин (суудлын авто машин)
  • LDF: 2009 оны шинэчилсэн урт хугацааны хорт утаа ялгаруулалтыг зохицуулах журамд нийцсэн авто машин (ачааны авто машин)
 • CNG машин
  • CFF: 2005 оны хорт утаа ялгаруулалтын стандартыг 50% бууруулсан авто машин (CNG ачааны авто машин)
  • DFA: 2005 оны хорт утаа ялгаруулалтын стандартыг 75% бууруулсан авто машин (CNG ачааны авто машин)
  • DFE: 2005 оны хорт утаа ялгаруулалтын стандартыг 75% бууруулсан авто машин (CNG ачааны авто машин)
 • Цахилгаан автомашин
  • ZAA: Утаа ялгаруулалтыг зохицуулах журамд хамаарахгүй автомашин
  • ZAB: Утаа ялгаруулалтыг зохицуулах журамд хамаарахгүй автомашин

1-р тэмдэгт         

 • Жишээ: CBA-OO      
 • Жишээ: ADF-OO

Хорт утаа ялгаруулалтыг зохицуулах журам

Хорт утаа бага ялгаруулсан батламж

Ялгах тэмдэглэгээ

2005 оны журам

Байхгүй

A

Хорт утаа ялгаруулалтыг 25% бууруулсан

B

Хорт утаа ялгаруулалтыг 50% бууруулсан

C

2005 оны журам

Хорт утаа ялгаруулалтыг 75% бууруулсан

D

2007 оны журам

Байхгүй

E

Хорт утаа ялгаруулалтыг 25% бууруулсан

F

Хорт утаа ялгаруулалтыг 50% бууруулсан

G

Хорт утаа ялгаруулалтыг 75% бууруулсан

H

2009 оны журам

Байхгүй

L

Хорт утаа ялгаруулалтыг 25% бууруулсан

M

Хорт утаа ялгаруулалтыг 50% бууруулсан

R

2010 оны журам

Байхгүй

S

Хорт утаа ялгаруулалтыг 10% бууруулсан

T

2011 оны журам

Байхгүй

U

2012 оны журам

Байхгүй

W

2013 оны журам

Байхгүй

X

2014 оны журам

Байхгүй

Y

2016 оны журам

Байхгүй

2

2018 оны журам

Байхгүй

3

Хорт утаа ялгаруулалтыг 25% бууруулсан

4

Хорт утаа ялгаруулалтыг 50% бууруулсан

5

Хорт утаа ялгаруулалтыг 75% бууруулсан

6

2-рх тэмдэгт 

 • Жишээ: CBA-OO
 • Жишээ: ADF-OO

Түлш болон бусад

Хайбрид эсэх

(Түлш хэмнэлтийн стандарт хангасан байдал)

Ялгах тэмдэглэгээ

Бензин

Тийм

A

LPG

Үгүй

B

Тийм (Хангаагүй/ Хамаарахгүй)

C

Тийм (Хангаагүй/ Хамаарахгүй)

D

Тийм (Хангасан)

J

Үгүй (Хангасан)

K

CNG

Тийм

E

Үгүй

F

Метанол

Тийм

G

Үгүй

H

Бензин, цахилгаан/LPG,

Тийм

L

Бусад

Тийм

Y

Үгүй

Z

3-рх тэмдэгт  

 • Жишээ: CBA-OO      
 • Жишээ: ADF-OO

Зориулалт

Жингийн нөхцөл

Ялгах тэмдэглэгээ

Суудлын автомашин

2005 оны журамд заасан дизель автомашинаас гадна

A

2005 оны дизель автомашин (Автомашины жин 1265кг-с доош)

B

2005 оны дизель автомашин (Автомашины жин 1265кг-с дээш)

C

Ачааны болон хүн тээвэрлэх зориулалттай том оврын

/Автобус г.м/

Хөнгөн автомашин

D

Автомашины нийт жин 1,7тонн-с доош

E

Автомашины нийт жин 1,7тонн-с дээш 3,5 тонн-с доош

F

Автомашины нийт жин 3,5тонн-с дээш

G

Хорт утаа ялгаруулалтыг зохицуулах журамд хамаарах автомашины тэмдэглэгээ ZAA-OOO

1-рх

2-рх

3-рх

тэмдэглэгээ

Төрөл

Тэмдэглэгээ

Зориулалт

Тэмдэглэгээ

Z

Цахилгаан

A

Суудлын

A

Түлшний

B

Ачааны

B

Хүн тээвэрлэх том оврын

C

 • Бензин ба LPG шингэрүүлсэн хийн хөдөлгүүрт авто машин
  • GC: 1998 оны хорт утаа ялгаруулалтын зохицуулах журамд нийцсэн машин (ачааны машин)
  • GD: 1998 оны хорт утаа ялгаруулалтын зохицуулах журамд нийцсэн машин ( хөнгөн ачааны машин)
  • GE: 1998 оны хорт утаа ялгаруулалтыг зохицуулах журамд нийцсэн авто машин (ачааны машин)
  • GF:  1998 оны хорт утаа ялгаруулалтыг зохицуулах журамд нийцсэн авто машин (суудлын машин)
  • GG: 1998 оны хорт утаа ялгаруулалтыг зохицуулах журамд нийцсэн авто машин (ачааны машин)
  • GH: 2000 оны хорт утаа ялгаруулалтыг зохицуулах журамд нийцсэн авто машин (суудлын машин)
  • GJ:  2000 оны хорт утаа ялгаруулалтыг зохицуулах журамд нийцсэн авто машин  (ачааны машин)
  • GK:  2001 оны хорт утаа ялгаруулалтыг зохицуулах журамд нийцсэн авто машин  (ачааны машин)
  • GM:  2002 оны хорт утаа ялгаруулалтыг зохицуулах журамд нийцсэн авто машин  (хөнгөн ачааны машин)
  • LA:   2000 оны хорт утаа ялгаруулалтын стандартыг 50% бууруулсан авто машин (суудлын машин)
  • LB:   2000 оны хорт утаа ялгаруулалтын стандартыг 50% бууруулсан авто машин (ачааны авто машин)
  • LC:   2001 оны утаа ялгаруулалтын зохицуулах журамд нийцсэн авто машин
  •         2000 оны хорт утаа ялгаруулалтын стандартыг 50% бууруулсан авто машин (ачааны авто машин)
  • LE:  2002 оны хорт утаа ялгаруулалтыг зохицуулах журамд нийцсэн авто машин
  • TA:  2000 оны хорт утаа ялгаруулалтын стандартыг 25% бууруулсан авто машин (суудлын авто машин)
  • TB:  2000 оны хорт утаа ялгаруулалтын стандартыг 25% бууруулсан авто машин (ачааны авто машин)
  • TC:  2001 оны утаа ялгаруулалтыг зохицуулах журамд нийцсэн авто машин
  •         2000 оны хорт утаа ялгаруулалтын стандартыг 25% бууруулсан авто машин (ачааны авто машин)
 • Бензин болон LPG газан хөдөлгүүрт авто машин
  • TE: 2002 оны хорт утаа ялгаруулалтын зохицуулах журамд нийцсэн машин
  •        2000 оны хорт утаа ялгаруулалтын стандартыг 25% бууруулсан машин (хөнгөн ачааны машин)
  • UA: 2000 оны хорт утаа ялгаруулалтын стандартыг 75% бууруулсан авто машин (суудлын авто машин)
  • UB: 2000 оны хорт утаа ялгаруулалтын стандартыг 75% бууруулсан авто машин (ачааны авто машин)
  • UC: 2001 оны хорт утаа ялгаруулалтыг зохицуулах журамд нийцсэн авто машин
          2000 оны хорт утаа ялгаруулалтын стандартыг 75% бууруулсан авто машин (ачааны авто машин)
  • UE: 2002 оны хорт утаа ялгаруулалтыг зохицуулах журамд нийцсэн машин
          2000 оны хорт утаа ялгаруулалтын стандартыг г 75% бууруулсан авто машин (хөнгөн ачааны авто машин)
 • Дизель хөдөлгүүрт авто машин
  • KH: 1998 оны хорт утаа ялгаруулалтыг зохицуулах журамд нийцсэн авто машин (суудлын  авто машин)
  • KJ: 1998 оны хорт утаа ялгаруулалтыг зохицуулах журамд нийцсэн авто машин (АТ ачааны  авто машин)
  • KN: 2002 оны хорт утаа ялгаруулалтыг зохицуулах журамд нийцсэн авто машин (суудлын  авто машин)
  • KP: 2002 оны хорт утаа ялгаруулалтын зохицуулах журамд нийцсэн авто машин (ачааны авто машин)
  • KQ: 2003 оны хорт утаа ялгаруулалтыг зохицуулах журамд нийцсэн авто машин (ачааны авто машин)
  • KR: 2003 оны хорт утаа ялгаруулалтыг зохицуулах журамд нийцсэн авто машин (ачааны авто машин)
 • Хайбрид авто машин
  • HN: 2000 оны хорт утаа ялгаруулалтыг зохицуулах журамд нийцсэн авто машин (суудлын авто машин)
  • YA: 2000 оны хорт утаа ялгаруулалтынгзохицуулах журамд нийцсэн машин      
  • ZA:  2000 оны хорт утаа ялгаруулалтын стандартыг 50% бууруулсан авто машин (суудлын авто машин)
 • CNG автомашин
  • UN: 2000 оны стандарт утаа ялгаруулалтыг 75% бууруулсан машин ( CNG суудлын машин)
  • UQ: 2000 оны стандарт утаа ялгаруулалтыг 75% бууруулсан машин (CNG ачааны машин)

2000 оны утаа ялгаруулах стандарт наалтууд

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.