РУЛЫН ШАРНЕР МУУДВАЛ ЯАДАГ ВЭ?

Угийн шарнер нь рүлийн аппаратыг үзүүрийн шарнертай шууд эсвэл төвийн холболтоор холбодог.

Угийн шарнер муудсан эсвэл гэмтсэн шинж тэмдгүүд
  • Машин нэг талруугаа хазайх
  • Дугуй жигд бус элэгдэх
  • Руль төвдөө тогтохгүй
Холбоотой засварын зөвлөгөө

Бид шарнерыг хосоор нь солихыг зөвлөж байна (хос угийн эсвэл хос үзүүрийн шарнер)

Нэг болон түүнээс илүү шарнер солиход тэнхлэг тэнцвэр өөрчлөгддөг. Тиймд сольсны дараа тэнхлэг тохиргоо хийлгэхийг зөвлөж байна.