СОРОХ ХООЛОЙ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Сорох хоолой нь коллектороос орж ирсэн агаарыг хөдөлгүүрийн цилиндр тус бүрт хуваарилах үүрэгтэй.

Гэмтлийн шинж тэмдэг:

  • Хөргөх шингэн эсвэл хөдөлгүүрийн тос алдагдана
  • Check engine шар гэрэл асна
  • Нормалдах үед доголдоно

Сорох хоолойтой холбоотой зөвлөгөө

  • Жинг бууруулахын тулд сүүлийн машины сорох хоолойн жийрэг нягтруулсан хуванцраар хийх болсон.
  • Ихэнх жийрэгний хувьд гэмтсэн жийргийг сольсноор засах боломжтой.
  • Зарим тээврийн хэрэгслийн хувьд дээд болон доод сорох хоолойн жийрэгтэй байдаг. Доод жийрэгнээс голдуу шингэн алддаг.

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.