ДОМКРАТ АШИГЛАХ 12 ЗӨВЛӨМЖ

 1. Домкратын өргөх даац автомашины жинд тохирох эсэхийг шалгана.
 2. Машинаа тэгш, хатуу гадаргуу дээр байрлуулна.
 3. Автомат хурдны хайрцагтай бол араагаа “P” дээр, механик бол “1-р араа” эсвэл “Ухрах араа”-нд байршуулж зогсоолын тоормос (гар кардан) татна.
 4. Ослын гурвалжинг суурин газар 15м, хөдөөгийн замд 30м, хурдны замд 50м-с багагүй зайд байршуулан тавина.
 5. Хэрэв шөнө домкрат ашиглах бол та цацруулагч хантааз заавал өмсөөрэй.
 6. Гидр дократыг ашиглахын өмнө ил харагдах гэмтэл, шингэн гоожиж буй эсэхийг шалгана.
 7. Хайчин домкрат ашиглах бол резва болон суурийн бэхэлгээ хэвийн эсэхийг шалгаарай.
 8. Домкратаар зөвхөн өргөх цэгээс л өргөнө. Автомашины гарын авлага ном дээр тухайн тээврийн хэрэгслийн өргөх цэгүүдийг тэмдэглэсэн байдаг.
 9. Автомашиныг жигд зөөлнөөр өргөх бөгөөд налуу газар домкрат гулсаж мултарч унахаас болгоомжил.
 10. Домкрат өргөх дээд цэгтээ тулсан үед эвүүр /нөөц дугуй/ -р машин доогуур тулж тавина.
 11. Домкратын дээр болон доор нь нэмж эвүүр /тоосго, мод/ тавих нь мултарч унах эрсдэлтэй.
 12. Домкрат ашиглаж дууссаны дараа аажмаар буулгаж, бохирдлыг /элс, шавхай, цас, ус гм/ бүрэн цэвэрлэж хатсаны дараа автомашины зориулалтын хэсэгт хураана уу.