АЖЛЫН ХӨЛСНИЙ ҮНЭЛГЭЭ

2020 онд мөрдөгдөх ажлын хөлсний үнэлгээг танилцуулж байна. Үйлчилгээнд орохдоо урьдчилан цаг захиалаарай. 

Утас: 1800-1937 энгийн тарифтай