ДОКТОРУУД БИДНИЙ ТУЙЛЫН ЗОРИЛГО

Автомашин дахь амьдралыг аз жаргалтай байлгахад тусална.

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.