ШИЛНИЙ ЦАВУУ, ТҮРГЭН ГАГНУУР, ГОЛЫН ТОЛЬ НААГЧ ҮНИЙН САНАЛ

Шилний цууралт зогсоогч болон голын толь наагч цавуу мөн түргэн гагнуурын үнийн саналыг та бүхэнд танилцуулж байна.