ГАЛ ХАМГААЛАГЧ, ЗАЛГУУРЫН ҮНИЙН САНАЛ MAX'M

  • 1. Микро гал хамгаалагч (шүдгүй)
  • 2. Мини гал хамгаалагч (шүдтэй)
  • 3. Өндрийн гал хамгаалагч
  • 4. Шилжүүлэгч гал хамгаалагч
  • 5. Их гэрлийн шаазан залгуур - H4, 9005, 9006

32 жилийн түүхтэй Хятадын хамгийн том гал хамгаалагчийн үйлдвэрээс нийлүүлэгдэж байгаа болохоор хамгийн боломжит доод үнийг санал болгож байна.