ТОСНЫ УЛААН ГЭРЭЛ АСААД БАЙНА УУ?

Тос дундарснаар тосон хангамж муудаж клапан дуугарна. Удаан явбал хөдөлгүүрт гэмтэл үүсдэг тул анхааруулахын тулд хянах самбар дээр улаан/шар гэрэл асдаг. Хэрэв гэрэл ассан бол хөдөлгүүрээ нэн даруй унтрааж шалгаж байгаарай.

Доорх шалтгааны улмаас гэрэл асдаг:
  • Моторын тос дундарсан
  • Тосны даралт унасан буюу насосын ажиллагаа муудах
  • Мэдрэгч өөрөө гэмтсэн
  • Гал хамгаалагч шатсан
  • Цахилгаан дамжуулагч доголдолтой