ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН МАШИН - ЗИМБАБИ

Зимбаби улсын ерөнхийлөгч Роберт Мугаби Mercedes Pullman S600 унадаг. Энэхүү авто машин бусад Pullman загваруудын адил бүрэн хуяглагдсан бөгөөд нэмэлтээр бензин банк, шал, тааз болон цонхны хэсгийг зөвхөн түүнд зориулан тусгайлан хуялагсан. Мөн дугуй хагарсан тохиолдолд 50 км газар төвөггүй явах боломжтой.

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.