ЖОЛООНЫ ҮНЭМЛЭХЭЭ ШИНЭЭР СОЛИХ, ҮРЭГДҮҮЛСЭН БОЛ ЯАХ ВЭ?

ҮНЭМЛЭХ ҮРЭГДҮҮЛЖ ШИНЭЭР ХЭВЛҮҮЛЭН АВАХ БОЛ

Жолоочийн үнэмлэх үрэгдүүлсэн бол дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

  • Хүсэлт
  • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар эсхүл иргэний үнэмлэхийн лавлагаа.
  • Эрүүл мэндийн тодорхойлолт /цусны бүлэг тогтоолгосон./
  • Жолооны үнэмлэхийн мөнгө 12500 төгрөг тушаасан баримт. /Дансны дугаар: 900012408, Хүлээн авагч банк - Төрийн сан банк, Хүлээн авагч байгууллага - ЦЕГ-ын СХГазар/

Жич: Жолоодох эрхийн үнэмлэх үрэгдүүлсэн тохиолдолд 21 хоногийн дотор хэвлэж олгоно.

ҮНЭМЛЭХ СОЛИУЛЖ ШИНЭЭР ХЭВЛҮҮЛЭН АВАХ БОЛ

Жолоочийн үнэмлэх хуучирч муудсан, хуучин шар үнэмлэх солиулах бол дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

  • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар эсхүл иргэний үнэмлэхийн лавлагаа.
  • Цээж зураг 1% /3х4см/
  • Эрүүл мэндийн тодорхойлолт /цусны бүлэг тогтоолгосон./
  • Жолооны үнэмлэхийн мөнгө 12500 төгрөг тушаасан баримт. /Дансны дугаар: 900012408, Хүлээн авагч банк - Төрийн сан банк, Хүлээн авагч байгууллага - ЦЕГ-ын СХГазар/
  • Хуучирч муудсан, хуучин шар үнэмлэх

Жич: Жолоодох эрхийн үнэмлэх солиулсан тохиолдолд ажлын 3 хоногт хэвлэж олгоно.

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.