ДУХНЫ ГИНЖ (TIMING CHAIN)

Духны гинжээр хөдөлгүүрийн нударган голыг тахир голтой холбож өгдөг. Ингэснээр тахир голын эргэлтийг нударган голд дамжуулна.  

Духны гинж элэгдсэний шинж тэмдгүүд:

  • Хөдөлгүүр нам таг зогсох
  • Хөдөлгүүрийн урд хэсгээс тарчигнах хүржгэнэх мэт чимээ гарах
  • Тахир гол болон нударган голын мэдрэгч алдааг мэдэрч CHECK ENGINE гэрлийг асаах

Духны гинжийг солих засварлах зөвлөгөө

  • Зарим хөдөлгүүрт духны гинж нь усны помпыг ажиллагаанд оруулж байдаг. Духны гинжийг солихдоо усны помпыг хамт сольж байхыг зөвлөж байна.
  • Духны гинжийг солихдоо холбох араа, гинж чангалагч, тогтворжуулагч зэрэг бүх эд ангийг хамт сольж байхыг зөвлөж байна.
  • Хөдөлгүүр нь хэд хэдэн духны гинжтэй байж болно. Аль нэг гинжийг нь солихдоо бусад гинж холбогдох эд ангийг хамтад нь сольж байхыг зөвлөж байна.
  • Хөдөлгүүртээ сайн чанарын бүтэн синтетик тос хэрэглэснээр духны гинж болон түүнтэй холбогдох эд ангийн эдэлгээг уртасгадгийг анхаарна уу.  
  • Зарим тохиолдолд гэмтэлтэй усны помп, элэгдсэн духны ременийн чангалагч, гинж тогтворжуулагчийн гэмтлүүд нь духны гинж элэгдсэн муудсан гэж буруу оношлогоо хийх шалтгаан нь болдог.

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.