ЦАРГИА ХҮЙТЭН ЭХЭЛЛЭЭ

ЦАРГИА ХҮЙТЭН ЭХЭЛЛЭЭ - ЦАН ХҮҮРЭГ ТАТЛАА

Жавартай өвлийн жаргал аян үргэлжилж байна. Энэ удаад 2019/12/1-12/31 хооронд доорх өвлийн бэлтгэлд хэрэгцээтэй дараах бүтээгдэхүүнийг 10%, 20% хямдралтай үнээр худалдаалж байна.

Амар цаг захиалга: 1800-1937 

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.