ЗЭВ АРИЛГАГЧИЙГ ХЭРХЭН АШИГЛАХ ВЭ?

Удаан тайлаагүй боолт тайлахад заавал зэв арилгагч тус болдог. Шууд өөрөөр нь тайлах гэж оролдвол олон боолтныхоо нэгийн толгойг хядаж магадгүй. Тиймээс эргэн тойронд нь цацаж 2-3 мин хүлээж, нэвчсэнийх нь дараа тайлвал толгойг нь хядахгүй, аюул багатай байж чадна. Дан ганц боолт тайлахад ч биш дуугарч байгаа нугас, гацаж байгаа цоожруу цацаад асуудлыг шийдэж болдог.