АВТОМАШИНДАА ЯМАР БЕНЗИН ХИЙХ ВЭ? №131

Автомашины каталогт тухайн автомашинд ямар бензин хэрэглэхийг заасан байдаг. Гадаадын орнуудад 2 төрлийн бензин байдаг ба түүнийг Regular ба Premium гэж ялгадаг. Зарим улсуудад High oktan, Super, normal мэтээр нэрлэдэг бол манай оронд октаны тоогоор нь ялгадаг. Regular нь арай хямд октан багатай бензинийг хэлэх ба Premium нь октан ихтэй сайн бензинийг нэрлэдэг. Зарим газар хэт их ангилал  гаргаж 1-2 октаны зөрүү бүрт өөр үнэ тавих нь бий. Мөн октаныхаа хуваалтыг янз бүрээр хийх улс ч байна.

Tухайлбал буурай орнуудад хамгийн сайн бензин нь 92, энгийн бензин нь 87 гэх мэт  байх жишээтэй. Монголд одоогоор 80, 92, 95, 98 гэж хувааж байгаа ба 80 бензин бол зөвхөн оросын хуучны автомашинуудад зориулагдсан юм.

Тэгэхээр Regular ангилалд 92, Premium ангилалд  95, 98 орох болж байна. Зарим улсад бол 95 regular ангилалд орох нь бий.

Орчин үед хэрэглэж байгаа бензин нь хар тугалганы хольцгүй байгальд ээлтэй байхын зэрэгцээ автомашины түлшний системд сайнаар нөлөөлөх ёстой.

  • Октаны тоогоор нь ялган авч үзвэл ойролцоогоор 85-92 октантай бензинийг Regular
  • 95-100 хүртэл октантай бензинийг Premium бензин гэж ялгадаг байна. Гэхдээ хөгжингүй орнуудад голдуу 90-92 октантай нь regular буюу энгийн бензин байдаг.

Октаны тоо өндөрсөх тусам детонаци өгөх буюу хөдөлгүүрээс цохисон дуу гарах нь бага байдаг бөгөөд хөдөлгүүрийн хүч сайн, шатахуун зарцуулалт сайжрах болно. Гэвч өндөр октантай бензин хийхийг заасан автомашинд хэрэглэхгүй бол энэ нь үзүүлэлт тийм сайн болохгүй юм.

  • Regular буюу бага октантай бензин хэрэглэдэг автомашинд өндөр октантай бензин хэрэглэхэд үр дүн гарахгүй юм. Яагаад гэхээр өндөр октантай бензин хэрэглэдэг автомашины хөдөлгүүрийн тохиргоо өөр байдаг учраас.
  • Тэгвэл өндөр октантай бензин хэрэглэдэг автомашинд бага октантай бензин хийвэл яах вэ. Хөдөлгүүрийн гаргах ёстой хүчин чадал, хэмнэлт гарахгүй гэсэн үг.

заза мөнгө байгаа юм чинь үнэтэй бензин хийчихье гэх нь утгагүй

Өндөр октантай бензин нь ихэвчлэн спорт авто машин болон тансаг зэрэглэлийн авто машинд хэрэглэхэд зориулагдсан байдаг. Ялангуяа турбо хөдөлгүүртэй автомашинд өндөр октантай бензин хэрэглэх ёстой.  Мөн европын орнуудын стандарт өндөр байдаг учир тэндхийн энгийн бензин бусад улсуудын өндөр октантай бензинтэй дүйцэх нь элбэг.

Өөрөөр хэлбэл regular бэнзин хэрэглэх гэж заасан европ стандартын япон автомашин өөр улсуудад бол тухайн улсынхаа өндөр октантай бензинийг хэрэглэх болно гэсэн үг юм.

Өндөр октантай бензин хийдэг машинтай боловч “заза энгийн бензин хийчихье”, бага октантай машин унадаг боловч “заза мөнгө байгаа юм чинь үнэтэй бензин хийчихье” гэх нь утгагүй юм. Тэгэхээр автомашиныхаа хүчин чадал, хэмнэлтийг бүрэн ашиглах, илүү зардлаар машин унахгүйн тулд тухайн автомашинд хийхээр заагдсан бензинийг хэрэглэх нь хамгийн зөв юм.

ЗагварОнМоторБагтаамж.БАк(l)ТӨРӨЛ
4Runner 1801995-20025VZ-FE3.4i70Regular (91)
4Runner 1801995-20023RZ-FE2.7i70Regular (91)
4Runner 2102002-20091GR-FE4.0i87Regular (91)
4Runner 2102002-20092UZ-FE4.7i87Regular (91)
4Runner 2802009-2TR-FE2.7i87Regular (91)
4Runner 2802009-1GR-FE4.0i87Regular (91)
Allex 1202001-20061NZ-FE1.5i50Regular (91)
Allex 1202001-20061ZZ-FE1.8i50Regular (91)
Allex 1202001-20062ZZ-GE1.8i50Premium (95)
Allion 2402001-20071AZ-FSE2.0i60Regular (91)
Allion 2402001-20071NZ-FE1.5i60Regular (91)
Allion 2402001-20071ZZ-FE1.8i60Regular (91)
Allion 2602007-1NZ-FE1.5i60Regular (91)
Allion 2602007-2ZR-FAE1.8i60Regular (91)
Allion 2602007-2ZR-FE1.8i60Regular (91)
Alphard 102002-20081MZ-FE3.0i70Premium (95)
Alphard 102002-20082AZ-FE2.4i70Regular (91)
Alphard 202008-20152AZ-FE2.4i65Regular (91)
Alphard 202008-20152GR-FE3.5i65Premium (95)
Alphard 302015-2AR-FE2.5i65/75Regular (91)
Alphard 302015-2GR-FE3.5i65/75Premium (95)
Altezza 1999-2005 1G-FE 2.0i 60 Regular (91)
Altezza 1999-2005 3S-GE 2.0i 60 Premium (95)
Altezza Gita 2001-2005 1G-FE 2.0i 60 Regular (91)
Altezza Gita 2001-2005 2JZ-GE 3.0i 60 Premium (95)
Aqua 10 2011- 1NZ-FXE 1.5i 36 Regular (91)
Aristo 140 1991-1997 1UZ-FE 4.0i 80 Premium (95)
Aristo 140 1991-1997 2JZ-GE 3.0i 80 Premium (95)
Aristo 160 1997-2005 2JZ-GE 3.0i 75 Premium (95)
Aristo 160 1997-2005 2JZ-GTE 3.0i 75 Premium (95)
Auris / Touring Sports 180e 2012- 1NR-FE 1.3i 50 Premium (95)
Auris / Touring Sports 180e 2012- 1ZR-FAE 1.6i 50 Premium (95)
Auris / Touring Sports 180e 2012- 2ZR-FXE 1.8i 45 Premium (95)
Auris / Touring Sports 180e 2012- 8NR-FTS 1.2i 50 Premium (95)
Auris 150j 2006-2012 1NZ-FE 1.5i 50 Regular (91)
Auris 150j 2006-2012 2ZR-FAE CVT 1.8i 50 Regular (91)
Auris 150j 2006-2012 2ZR-FE MT 1.8i 50 Premium (95)
Auris 180j 2012- 1NZ-FE 1.5i 50 Regular (91)
Auris 180j 2012- 2ZR-FAE CVT 1.8i 50 Regular (91)
Auris 180j 2012- 2ZR-FAE MT 1.8i 50 Premium (95)
Auris 180j 2012- 8NR-FTS 1.2i 50 Premium (95)
Avalon 10j 1995-2000 1MZ-FE 3.0i 70 Premium (95)
Avalon 10u 1994-1999 1MZ-FE 3.0i 70 Regular (91)
Avalon 20u 1999-2005 1MZ-FE 3.0i 70 Regular (91)
Avensis 250j 2003-2008 1AZ-FSE 2.0i 60 Regular (91)
Avensis 270e 2008- 1ZR-FAE 1.6i 60 Premium (95)
Avensis 270e 2008- 2ZR-FAE 1.8i 60 Premium (95)
Avensis 270e2008-3ZR-FAE2.0i60Premium (95)
Avensis 270j2011-3ZR-FAE2.0i60Premium (95)
Aygo 40e2014-1KR-FE1.0i35Premium (95)
Aygo 40e2014-HM011.2i35Premium (95)
Bb 20 2006-2016 3SZ-VE 1.5i 38/40 Regular (91)
Bb 20 2006-2016 K3-VE 1.3i 40/40 Regular (91)
Bb 30 2000-2005 1NZ-FE 1.5i 45 Regular (91)
Bb 30 2000-2005 2NZ-FE 1.3i 45 Regular (91)
Belta 2005-2012 1KR-FE 1.0i 42 Regular (91)
Belta 2005-2012 2NZ-FE 1.3i 42 Regular (91)
Belta 2005-2012 2SZ-FE 1.3i 42 Regular (91)
Blade 2007-2012 2AZ-FE 2.4i 60 Regular (91)
Blade 2007-2012 2GR-FE 3.5i 60 Premium (95)
Brevis 2001-2007 1JZ-FSE 2.5i 70 Premium (95)
Caldina 190 1992-1997 7A-FE 1.8i 60 Regular (91)
Caldina 190 1992-1997 3S-GE 2.0i 60 Premium (95)
Caldina 190 1992-1997 3S-FE 2.0i 60 Regular (91)
Caldina 190 1992-1997 4S-FE 1.8i 60 Regular (91)
Caldina 210 1997-2002 3S-GTE 2.0i 60 Premium (95)
Caldina 210 1997-2002 3S-GE 2.0i 60 Regular (91)
Caldina 210 1997-2002 3S-FE 2.0i 60 Regular (91)
Caldina 210 1997-2002 7A-FE 1.8i 60 Regular (91)
Caldina 240 2002-2007 1AZ-FSE 2.0i 60 Regular (91)
Caldina 240 2002-2007 1ZZ-FE 1.8i 60 Regular (91)
Caldina 240 2002-2007 3S-GTE 2.0i 60 Premium (95)
Cami / Terios 1999-2005 K3-VE 1.3i 46 Regular (91)
Cami / Terios 1999-2005 K3-VET 1.3i 46 Regular (91)
Camry 20j / Gracia 1996-2001 5S-FE 2.2i 70 Regular (91)
Camry 20j / Gracia 1996-2001 2MZ-FE 2.5i 70 Premium (95)
Camry 20u 1996-2001 5S-FE 2.2i 70 Regular (91)
Camry 20u 1996-2001 1MZ-FE 3.0i 70 Regular (91)
Camry 30u 2001-2006 2AZ-FE 2.4i 70 Regular (91)
Camry 30u 2001-2006 1MZ-FE 3.0i 70 Regular (91)
Camry 30u 2001-2006 3MZ-FE 3.3i 70 Regular (91)
Camry 30j 2001-2006 2AZ-FE 2.4i 65/70 Regular (91)
Camry 40j 2006-2011 2AZ-FE 2.4i 65/70 Regular (91)
Camry 40u 2006-2011 2AZ-FE 2.5i 70 Regular (91)
Camry 40u 2006-2011 2GR-FE 3.5i 70 Regular (91)
Camry 50j 2011- 2AR-FXE 2.5i 65 Regular (91)
Camry 50u 2011- 2AR-FE 2.5i 65 Regular (91)
Camry 50u 2011- 2GR-FE 3.5i 65 Regular (91)
Camry 50w 2011- 2AR-FE 2.5i 70 Regular (91)
Camry 50w 2011- 2GR-FE 3.5i 70 Premium (95)
Camry 50w 2011- 6AR-FSE 2.0i 70 Regular (91)
Carina 190 1992-1996 7A-FE 1.8i 60 Regular (91)
Carina 190 1992-1996 5A-FE 1.5i 60 Regular (91)
Carina 190 1992-1996 3S-FE 2.0i 60 Regular (91)
Carina 210 1996-2001 5A-FE 1.5i 60 Regular (91)
Carina 210 1996-2001 4A-GE 1.6i 60 Premium (95)
Carina 210 1996-2001 7A-FE 1.8i 60 Regular (91)
Carina 210 1996-2001 3S-FE 2.0i 60 Regular (91)
Carina ED / Corona Exiv 200 1993-1998 4S-FE 1.8i 60/68 Regular (91)
Carina ED / Corona Exiv 200 1993-1998 3S-FE 2.0i 60/68 Regular (91)
Carina ED / Corona Exiv 200 1993-1998 3S-GE 2.0i 60/68 Premium (95)
Carina Surf 170 1988-1992 4S-FE 1.8 60 Regular (91)
Carina Surf 170 1988-1992 5A-FE 1.5i 60 Regular (91)
Celica 200j 1993-1998 3S-GE 2.0i 60 Premium (95)
Celica 200j 1993-1998 3S-GTE 2.0i 68 Premium (95)
Celica 200 1993-1998 3S-FE 2.0i 60 Regular (91)
Celica 230j 1999-2005) 1ZZ-FE 1.8i 55 Regular (91)
Celica 230j 1999-2005) 2ZZ-GE 1.8i 55 Premium (95
Celsior 20 1997-2003 1UZ-FE 4.0i 85 Premium (95)
Century 40 1982-1997 5V-E 4.0i 95 Regular (91)
Century 50 1997- 1GZ-FE 5.0i 95 Premium (95)
C-HR w 2016- 2ZR-FXE 1.8i 43 Premium (95)
C-HR w 2016- 3ZR-FAE 2.0i 50 Regular (91)
C-HR w 2016- 8NR-FTS 1.2i 50 Premium (95)
C-HR j 2016- 8NR-FTS 1.2i 50 Regular (91)
C-HR j 2016- 2ZR-FXE 1.8i 43 Regular (91)
Corolla/Sprinter 100 1991-1995 4A-GZE 1.6i 50 Premium (95)
Corolla/Sprinter 100 1991-1995 4A-GE 1.6i 50 Premium (95)
Corolla/Sprinter 100 1991-1995 4A-FE 1.6i 50 Regular (91)
Corolla/Sprinter 100 1991-1995 4E-FE 1.3i 50 Regular (91)
Corolla/Sprinter 100 1991-1995 5A-FE 1.5i 50 Regular (91)
Corolla/Sprinter 110 1995-2000 4A-GE 1.6i 50 Premium (95)
Corolla/Sprinter 110 1995-2000 4E-FE 1.3i 50 Regular (91)
Corolla/Sprinter 110 1995-2000 4A-FE 1.6i 50 Regular (91)
Corolla/Sprinter 110 1995-2000 5A-FE 1.5i 50 Regular (91)
Corolla 100u 1992-1997 4A-FE 1.6i 50 Regular (91)
Corolla 100u 1992-1997 7A-FE 1.8i 50 Regular (91)
Corolla 120j 2000-2006 1NZ-FE 1.5i 50 Regular (91)
Corolla 120j 2000-2006 1ZZ-FE 1.8i 50 Regular (91)
Corolla 120j 2000-2006 2NZ-FE 1.3i 50 Regular (91)
Corolla 130u 2002-2007 1ZZ-FE 1.8ii 50 Regular (91)
Corolla 130u 2002-2007 2ZZ-GE 1.8i 50 Regular (91)
Corolla 140u 2008-2013 2ZR-FE 1.8i 50 Regular (91)
Corolla 140u 2008-2013 2AZ-FE 2.4i 50 Regular (91)
Corolla 170u 2013- 2ZR-FE 1.8i 50 Regular (91)
Corolla 170u 2013- 2ZR-FAE 1.8i 50 Regular (91)
Corolla 180e 2012- 1NR-FE 1.3i 55 Premium (95)
Corolla 180e 2012- 1ZR-FAE 1.6i 55 Premium (95)
Corolla 180e 2012- 1ZR-FE 1.6i 55 Regular (91)
Corolla 180e 2012- 2ZR-FE 1.8i 55 Regular (91)
Corolla Axio 140 2006-2012 1NZ-FE 1.5i 50 Regular (91)
Corolla Axio 140 2006-2012 2ZR-FAE 1.8i 50 Regular (91)
Corolla Axio 140 2006-2012 2ZR-FE 1.8i 50 Regular (91)
Corolla Axio 160 2012- 1NR-FE 1.3i 42 Regular (91)
Corolla Axio 160 2012- 1NZ-FE 1.5i 42 Regular (91)
Corolla Axio 160 2012- 2NR-FKE 1.5i 42 Regular (91)
Corolla Fielder 120 2000-2006 1NZ-FE 1.5i 50 Regular (91)
Corolla Fielder 120 2000-2006 1ZZ-FE 1.8i 50 Regular (91)
Corolla Fielder 120 2000-2006 2ZZ-GE 1.8i 50 Premium (95)
Corolla Fielder 140 2006-2012 1NZ-FE 1.5i 50 Regular (91)
Corolla Fielder 140 2006-2012 2ZR-FAE 1.8i 50 Regular (91)
Corolla Fielder 140 2006-2012 2ZR-FE 1.8i 50 Regular (91)
Corolla Fielder 160 2012- 1NZ-FE 1.5i 42 Regular (91)
Corolla Fielder 160 2012- 2ZR-FAE 1.8i 42 Regular (91)
Corolla Rumion 2007-2016 1NZ-FE 1.5i 50 Regular (91)
Corolla Rumion 2007-2016 2ZR-FAE 1.8i 50 Regular (91)
Corolla Rumion 2007-2016 2ZR-FE 1.8i 50 Regular (91)
Corolla Runx 120 2001-2006 1NZ-FE 1.5i 50 Regular (91)
Corolla Runx 120 2001-2006 1ZZ-FE 1.8i 50 Regular (91)
Corolla Runx 120 2001-2006 2ZZ-GE 1.8i 50 Premium (95)
Corolla Spacio 110 1997-2002 7A-FE 1.8i 50 Regular (91)
Corolla Spacio 110 1997-2002 4A-FE 1.6i 50 Regular (91)
Corolla Spacio 120 2001-2007 1NZ-FE 1.5i 50 Regular (91)
Corolla Spacio 120 2001-2007 1ZZ-FE 1.8i 50 Regular (91)
Corolla II / Tercel / Corsa / Cynos 40 1990-1994 5E-FE 1.5i 45 Regular (91)
Corolla II / Tercel / Corsa / Cynos 40 1990-1994 4E-FE 1.3i 45 Regular (91)
Corolla II / Tercel / Corsa / Cynos 50 1994-1999 5E-FE 1.5i 45 Regular (91)
Corolla II / Tercel / Corsa / Cynos 50 1994-1999 4E-FE 1.3i 45 Regular (91)
Corona/Carina 170 1987-1992 4S-FE 1.8i 60 Regular (91)
Corona/Carina 170 1987-1992 5A-FE 1.5i 60 Regular (91)
Corona/Carina 170 1987-1992 3S-FE 2.0i 60 Regular (91)
Corona/Carina 170 1987-1992 4A-FE 1.6i 60 Regular (91)
Corona 190 1992-1996 3S-FE 2.0i 60 Regular (91)
Corona 190 1992-1996 4A-FE 1.6i 60 Regular (91)
Corona 210 1996-2001 3S-FSE 2.0i 60 Regular (91)
Corona 210 1996-2001 4A-FE 1.6i 60 Regular (91)
Corona 210 1996-2001 3S-FE 2.0i 60 Regular (91)
Crown 130 1991-1999 1G-FE 2.0i 72 Regular (91)
Crown 130 1987-1999 2JZ-GE 3.0i 72 Premium (95)
Crown 130 1987-1999 1G-FE 2.0i 72 Regular (91)
Crown 130 1987-1999 1JZ-GTE 2.5i 72 Premium (95)
Crown 130 1987-1999 1G-FE 2.0i 72 Regular (91)
Crown 130 1987-1999 1G-GTE 2.0i 72 Premium (95)
Crown 130 1987-1999 1UZ-FE 4.0i 72 Premium (95)
Crown 130 1987-1999 7M-GE 3.0i 72 Premium (95)
Crown 140 1991-1995 1G-FE 2.0i 72 Regular (91)
Crown 140 1991-1995 1JZ-GE 2.5i 72 Premium (95)
Crown 140 1991-1995 2JZ-GE 3.0i 72 Premium (95)
Crown 140 1991-1995 1UZ-FE 4.0i 72 Premium (95)
Crown 150 1995-2001 2JZ-GE 3.0i 73 Premium (95)
Crown 150 1995-2001 1G-FE 2.0i 73 Regular (91)
Crown 150 1995-2001 1JZ-GE 2.5i 73 Premium (95)
Crown 170 1999-2007 1UZ-FE 4.0i 70 Premium (95)
Crown 170 1999-2007 2JZ-GE 3.0i 70 Premium (95)
Crown 170 1999-2007 1JZ-FSE 2.5i 70 Premium (95)
Crown 170 1999-2007 1JZ-GE 2.5i 70 Premium (95)
Crown 170 1999-2007 1JZ-GTE 2.5i 70 Premium (95)
Crown 170 1999-2007 1G-FE 2.0i 70 Regular (91)
Crown 170 Estate 1999-2007 1JZ-FSE 2.5i 70 Premium (95)
Crown 170 Estate 1999-2007 1JZ-GE 2.5i 70 Premium (95)
Crown 170 Estate 1999-2007 2JZ-FSE 3.0i 70 Premium (95)
Crown 180 2003-2008 2GR-FSE 3.5i 71 Premium (95)
Crown 180 2003-2008 3GR-FSE 3.0i 71 Premium (95)
Crown 180 2003-2008 4GR-FSE 2.5i 71 Premium (95)
Crown 200 2008-2012 2GR-FSE 3.5i 71 Premium (95)
Crown 200 2008-2012 3GR-FSE 3.0i 71 Premium (95)
Crown 200 2008-2012 4GR-FSE 2.5i 71 Premium (95)
Crown 210 2012- 2AR-FSE 2.5i 65 Regular (91)
Crown 210 2012- 2GR-FSE 3.5i 71 Premium (95)
Crown 210 2012- 2GR-FXE 3.5i 65 Premium (95)
Crown 210 2012- 4GR-FSE 2.5i 71 Regular (91)
Crown 210 2012- 8AR-FTS 2.0i 65 Premium (95)
Curren 1994-1998 4S-FE 1.8i 60 Regular (91)
Curren 1994-1998 3S-FE 2.0i 60 Regular (91)
Curren 1994-1998 3S-GE 2.0i 60 Premium (95)
Duet 1998-2004 EJ-VE 1.0i 37/40 Regular (91)
Duet 1998-2004 K3-VE 1.3i 37/40 Regular (91)
Duet 1998-2004 K3-VE2 1.3i 37 Premium (95)
Estima 10-20 1990-1999 2TZ-FE 2.4i 60 Regular (91)
Estima 30-40 1999-2006 1MZ-FE 3.0i 70 Premium (95)
Estima 30-40 1999-2006 2AZ-FE 2.4i 70 Regular (91)
Estima 50 2006- 2AZ-FE 2.4i 65 Regular (91)
Estima 50 2006- 2GR-FE 3.5i 65 Premium (95)
Fortuner 50w 2005-2015 1GR-FE 4.0i 65/80 Premium (95)
Fortuner 50w 2005-2015 2TR-FE 2.7i 65/80 Regular (91)
Funcargo 1999-2005 1NZ-FE 1.5i 45 Regular (91)
Funcargo 1999-2005 2NZ-FE 1.3i 45 Regular (91)
Gaia 1998-2004 1AZ-FSE 2.0i 60 Regular (91)
Grand Hiace / Granvia 1995-2002 5VZ-FE 3.4i 75 Regular (91)
Harrier 10 1997-2003 2AZ-FE 2.4i 65/75 Premium (95)
Harrier 10 1997-2003 1MZ-FE 3.0i 65/75 Premium (95)
Harrier 10 1997-2003 5S-FE 2.2i 65/75 Regular (91)
Harrier 30 2003-2013 1MZ-FE 3.0i 72 Premium (95)
Harrier 30 2003-2013 2AZ-FE 2.4i 72 Regular (91)
Harrier 60 2013- 2AR-FXE 2.5i 56 Regular (91)
Harrier 60 2013- 3ZR-FAE 2.0i 60 Regular (91)
Hiace/Regiusace 100j 1992-2004 1TR-FE 2.0i 70 Regular (91)
Hiace/Regiusace 100j 1992-2004 2RZ-E 2.4i 70 Regular (91)
Hiace/Regiusace 100j 1992-2004 1RZ-E 2.0i 70 Regular (91)
Hiace Van 210 2004- 1TR-FE 2.0i 70 Regular (91)
Hiace Van 210 2004- 2TR-FE 2.7i 70 Regular (91)
HiAce Wagon 210 2004- 2TR-FE 2.7i 70 Regular (91)
Highlander 20u 2000-2007 2AZ-FE 2.4i 75 Regular (91)
Highlander 20u 2000-2007 1MZ-FE 3.0i 75 Regular (91)
Highlander 40u 2009-2013 1AR-FE 2.7i 73 Regular (91)
Highlander 40u 2009-2013 2GR-FE 3.5i 73 Regular (91)
Highlander 50u 2013- 1AR-FE 2.7i 73 Regular (91)
Highlander 50u 2013- 2GR-FKS 3.5i 73 Regular (91)
Hilux 140-170 1997-2004 3RZ-FE 2.7i 69 Regular (91)
Hilux 140-170 1997-2004 1RZ-E 2.0i 69 Regular (91)
Hilux 120w 2015- 2TR-FE 2.7i 80 Regular (91)
Hilux Surf 130 1988-1995 3VZ-E 3.0i 65 Regular (91)
Hilux Surf 130 1988-1995 3Y-E 2.0i 65 Regular (91)
Hilux Surf 180 1995-2002 3RZ-FE 2.7i 70 Regular (91)
Hilux Surf 180 1995-2002 5VZ-FE 3.4i 70 Regular (91)
Hilux Surf 210 2002-2009 1GR-FE 4.0i 87 Premium (95)
Hilux Surf 210 2002-2009 2TR-FE 2.7i 87 Regular (91)
Hilux Surf 210 2002-2009 3RZ-FE 2.7i 87 Regular (91)
Hilux Surf 210 2002-2009 5VZ-FE 3.4i 87 Regular (91)
Ipsum 20 2001-2009 2AZ-FE 2.4i 60 Regular (91)
iQ 10 2008-2016 1KR-FE 1.0i 32 Regular (91)
iQ 10 2008-2016 1NR-FE 1.3i 32 Regular (91)
Isis 10 2004- 1AZ-FSE 2.0i 60 Regular (91)
Isis 10 2004- 1ZZ-FE 1.8i 60 Regular (91)
Isis 10 2004- 2ZR-FAE 1.8i 60 Regular (91)
Isis 10 2004- 3ZR-FAE 2.0i 60 Regular (91)
Ist 110 2007-2016 1NZ-FE 1.5i 42 Regular (91)
Ist 110 2007-2016 2ZR-FE 1.8i 42 Regular (91)
Ist 60 2002-2007 1NZ-FE 1.5i 45 Regular (91)
Ist 60 2002-2007 2NZ-FE 1.3i 45 Regular (91)
Kluger 2000-2007 1MZ-FE 3.0i 72 Premium (95)
Kluger 2000-2007 2AZ-FE 2.4i 72 Regular (91)
Land Cruiser 80j 1990-1998 3F-E 4.0i 95 Regular (91)
Land Cruiser 80j 1990-1998 1FZ-FE 4.5i 95 Regular (91)
Land Cruiser 80u 1990-1998 1FZ-FE 4.5i 95 Regular (91)
Land Cruiser 100j 1998-2007 2UZ-FE 4.7i 96 Premium (95)
Land Cruiser 100u 1998-2007 2UZ-FE 4.7i 96 Premium (95)
Land Cruiser 100u 1998-2007 2UZ-FE 4.7i 96 Regular (91)
Land Cruiser 200j 2007- 2UZ-FE 4.7i 93 Premium (95)
Land Cruiser 200j 2007- 1UR-FE 4.6i 93 Premium (95)
Land Cruiser 200u 2007- 3UR-FE 5.7i 93 Regular (91)
Land Cruiser 200w 2007- 1GR-FE 4.0i 93/138 Regular (91)
Land Cruiser 200w 2007- 1UR-FE 4.6i 93/138 Regular (91)
Land Cruiser Prado 90j 1996-2002 3RZ-FE 2.7i 90 Regular (91)
Land Cruiser Prado 90j 1996-2002 5VZ-FE 3.4i 90 Regular (91)
Land Cruiser Prado 120j 2002-2009 1GR-FE 4.0i 87 Premium (95)
Land Cruiser Prado 120j 2002-2009 5VZ-FE 3.4i 87 Regular (91)
Land Cruiser Prado 120j 2002-2009 2TR-FE 2.7i 87 Regular (91)
Land Cruiser Prado 150j 2009- 1GR-FE 4.0i 87 Regular (91)
Land Cruiser Prado 150j 2009- 2TR-FE 2.7i 87 Regular (91)
Land Cruiser Prado 150w 2009- 1GR-FE 4.0i 87/150 Premium (95)
Land Cruiser Prado 150w 2009- 2TR-FE 2.7i 87/150 Regular (91)
Lexus NX w 2014- 2AR-FXE 2.5i 56 Regular (91)
Lexus NX w 2014- 3ZR-FAE 2.0i 60 Regular (91)
Lexus NX w 2014- 8AR-FTS 2.0i 60 Premium (95)
Lexus RX L20w 2015- 2GR-FKS 3.5i 72 Premium (95)
Lexus RX L20w 2015- 8AR-FTS 2.0i 72 Premium (95)
LiteAce S400 2008- 3SZ-VE 1.5i 43 Regular (91)
Mark II/Chaser/Cresta 80 1988-1992 7M-GE 3.0i 65 Premium (95)
Mark II/Chaser/Cresta 80 1988-1992 4S-FE 1.8i 65 Regular (91)
Mark II/Chaser/Cresta 80 1988-1992 1G-FE 2.0i 65 Regular (91)
Mark II/Chaser/Cresta 80 1988-1992 1G-GE 2.0i 65 Regular (91)
Mark II/Chaser/Cresta 80 1988-1992 1G-GTE 2.0i 65 Premium (95)
Mark II/Chaser/Cresta 80 1988-1992 1G-GZE 2.0i 65 Premium (95)
Mark II/Chaser/Cresta 80 1988-1992 1JZ-GE 2.5i 65 Premium (95)
Mark II/Chaser/Cresta 80 1988-1992 1JZ-GTE 2.5i 65 Premium (95)
Mark II/Chaser/Cresta 90 1992-1996 1JZ-GE 2.5i 70 Premium (95)
Mark II/Chaser/Cresta 90 1992-1996 4S-FE 1.8i 70 Regular (91)
Mark II/Chaser/Cresta 90 1992-1996 2JZ-GE 3.0i 70 Premium (95)
Mark II/Chaser/Cresta 90 1992-1996 1JZ-GTE 2.5i 70 Premium (95)
Mark II/Chaser/Cresta 90 1992-1996 1G-FE 2.0i 70 Regular (91)
Mark II/Chaser/Cresta 100 1996-2001 1JZ-GE 3.0i 70 Premium (95)
Mark II/Chaser/Cresta 100 1996-2001 1G-FE 2.0i 70 Regular (91)
Mark II/Chaser/Cresta 100 1996-2001 1JZ-GTE 2.5i 70 Premium (95)
Mark II/Chaser/Cresta 100 1996-2001 2JZ-GE 3.0i 70 Premium (95)
Mark II 110 2000-2004 1G-FE 2.0i 70 Regular (91)
Mark II 110 2000-2004 1JZ-FSE 2.5i 70 Premium (95)
Mark II 110 2000-2004 1JZ-GE 2.5i 70 Premium (95)
Mark II 110 2000-2004 1JZ-GTE 2.5i 70 Premium (95)
Mark II Blit 110 2002-2007 1G-FE 2.0i 70 Regular (91)
Mark II Blit 110 2002-2007 1JZ-FSE 2.5i 70 Premium (95)
Mark II Blit 110 2002-2007 1JZ-GE 2.5i 70 Premium (95)
Mark II Blit 110 2002-2007 1JZ-GTE 2.5i 70 Premium (95)
Mark II Qualis 1997-2001 1MZ-FE 3.0i 70 Premium (95)
Mark X 120 2004-2009 3GR-FSE 3.0i 70 Premium (95)
Mark X 120 2004-2009 4GR-FSE 2.5i 70 Premium (95)
Mark X 130 2009- 2GR-FSE 3.5i 71 Premium (95)
Mark X 130 2009- 4GR-FSE 2.5i 71 Regular (91)
Mark X Zio 2007-2013 2AZ-FE 2.4i 60 Regular (91)
Mark X Zio 2007-2013 2GR-FE 3.5i 60 Premium (95)
Nadia 1998-2003 1AZ-FSE 2.0i 60 Regular (91)
Nadia 1998-2003 3S-FE 2.0i 60 Regular (91)
Nadia 1998-2003 3S-FSE 2.0i 60 Regular (91)
Noah 60 2001-2007 1AZ-FSE 2.0i 60 Regular (91)
Noah 70 2007-2014 3ZR-FAE 2.0i 60 Regular (91)
Noah 70 2007-2014 3ZR-FE 2.0i 60 Regular (91)
Noah 80 2014- 3ZR-FAE 2.0i 55 Regular (91)
Opa 2000-2005 1AZ-FSE 2.0i 60 Regular (91)
Opa 2000-2005 1ZZ-FE 1.8i 60 Regular (91)
Passo #700 2016- 1KR-FE 1.0i 36 Regular (91)
Passo #700 2016- 1KR-FE 1.0i 38 Regular (91)
Passo 10 2004-2010 1KR-FE 1.0i 40 Regular (91)
Passo 10 2004-2010 K3-VE 1.3i 38 Regular (91)
Passo 30 2010-2016 1KR-FE 1.0i 40 Regular (91)
Passo 30 2010-2016 1NR-FE 1.3i 38 Regular (91)
Platz 1999-2005 1NZ-FE 1.5i 45 Regular (91)
Platz 1999-2005 1SZ-FE 1.0i 45 Regular (91)
Platz 1999-2005 2NZ-FE 1.3i 45 Regular (91)
Porte 10 2004-2012 1NZ-FE 1.5i 45 Regular (91)
Porte 10 2004-2012 2NZ-FE 1.3i 45 Regular (91)
Porte 140 2012- 1NR-FE 1.3i 42 Regular (91)
Porte 140 2012- 1NZ-FE 1.5i 42 Regular (91)
Premio 240 2001-2007 1AZ-FSE 2.0i 60 Regular (91)
Premio 240 2001-2007 1NZ-FE 1.5i 60 Regular (91)
Premio 240 2001-2007 1ZZ-FE 1.8i 60 Regular (91)
Premio 260 2007- 1NZ-FE 1.5i 60 Regular (91)
Premio 260 2007- 2ZR-FAE 1.8i 60 Regular (91)
Prius 10j 1997-2003 1NZ-FXE 1.5i 50 Regular (91)
Prius 20j 2003-2009 1NZ-FXE 1.5i 50 Regular (91)
Premio 260 2007- 2ZR-FE 1.8i 60 Regular (91)
Probox 160 2014- 1NZ-FE 1.5i 50 Regular (91)
Probox 50 2002-2014 1NZ-FE 1.5i 50 Regular (91)
Probox 50 2002-2014 2NZ-FE 1.3i 50 Regular (91)
Progres 1998-2007 1JZ-FSE 2.5i 70 Premium (95)
Progres 1998-2007 2JZ-FSE 3.0i 70 Premium (95)
Pronard 2000-2003 1MZ-FE 3.0i 70 Premium (95)
Ractis 100 2005-2010 1NZ-FE 1.5i 42 Regular (91)
Ractis 100 2005-2010 2SZ-FE 1.3i 42 Regular (91)
Ractis 120 2010-2016 1NR-FE 1.3i 42 Regular (91)
Ractis 120 2010-2016 1NR-FKE 1.3i 42 Regular (91)
Ractis 120 2010-2016 1NZ-FE 1.5i 42 Regular (91)
Raum 10 1997-2003 5E-FE 1.5i 45 Regular (91)
Raum 20 2003-2011 1NZ-FE 1.5i 45 Regular (91)
RAV4 10j 1994-2000 3S-FE 2.0i 58 Regular (91)
RAV4 10j 1994-2000 3S-GE 2.0i 58 Premium (95)
RAV4 10u 1994-2000 3S-FE 2.0i 58 Regular (91)
RAV4 20j 2000-2005 1AZ-FSE 2.0i 57 Regular (91)
RAV4 20j 2000-2005 1ZZ-FE 1.8i 57 Regular (91)
RAV4 30j 2006-2016 2AZ-FE 2.4i 60 Regular (91)
RAV4 40w 2012- 2AR-FE 2.5i 60 Regular (91)
RAV4 40w 2012- 3ZR-FAE 2.0i 60 Premium (95)
RAV4 40w 2012- 3ZR-FE 2.0i 60 Regular (91)
Rush 200 2006-2016 3SZ-VE 1.5i 50 Regular (91)
Scepter 1991-1995 3VZ-FE 3.0i 70 Premium (95)
Scepter 1991-1995 5S-FE 2.2i 70 Regular (91)
Sequoia 60 2007- 2UZ-FE 4.7i 100 Regular (91)
Sequoia 60 2007- 1UR-FE 4.6i 100/144 Regular (91)
Sequoia 60 2007- 3UR-FE 5.7i 100/144 Regular (91)
Sequoia 60u 2007- 3UR-FBE 5.7i 100 Regular (91)
Sequoia 60u 2007- 3UR-FE 5.7i 100 Regular (91)
Sienna 30u 2010- 2GR-FKS 3.5i 79 Regular (91)
Sienta 170 2015- 1NZ-FE 1.5i 42/45 Regular (91)
Sienta 170 2015- 2NR-FKE 1.5i 42/45 Regular (91)
Sienta 80 2004-2015 1NZ-FE 1.5i 42/45 Regular (91)
Spade 140 2012- 1NR-FE 1.3i 42 Regular (91)
Spade 140 2012- 1NZ-FE 1.5i 42 Regular (91)
Sprinter Carib 95 1988-1995 4A-FE 1.6i 50 Regular (91)
Sprinter Carib 110 1995-2002 4A-FE 1.6i 50 Regular (91)
Sprinter Carib 110 1995-2002 7A-FE 1.8i 50 Regular (91)
Sprinter Carib 110 1995-2002 4A-GE 1.6i 50 Premium (95)
Starlet 80 1989-1996 4E-FE 1.3i 40 Regular (91)
Starlet 80 1989-1996 4E-FTE 1.3i 40 Regular (91)
Starlet 90 1996-1999 4E-FE 1.3i 45 Regular (91)
Starlet 90 1996-1999 4E-FTE 1.3i 45 Regular (91)
Succeed 160 2014- 1NZ-FE 1.5i 50 Regular (91)
Succeed 50 2002-2014 1NZ-FE 1.5i 50 Regular (91)
Succeed 50 2002-2014 2NZ-FE 1.3i 50 Regular (91)
Supra 70 1986-1993 1JZ-GTE 2.5i 70 Premium (95)
Supra 70 1986-1993 1G-GTE 2.0i 70 Premium (95)
Supra 70 1986-1993 1G-FE 2.0i 70 Regular (91)
Supra 70 1986-1993 7M-GTE 3.0i 70 Premium (95)
Supra 80j 1993-2002 2JZ-GE 3.0i 70 Premium (95)
Supra 80j 1993-2002 2JZ-GTE 3.0i 70 Premium (95)
Supra 80u 1993-2002 2JZ-GE 3.0i 70 Premium (95)
Supra 80u 1993-2002 2JZ-GTE 3.0i 70 Premium (95)
Tacoma 200u 2004- 2GR-FKS 3.5i 80 Regular (91)
Tacoma 200u 2004- 2TR-FE 2.7i 80 Regular (91)
Touring Hiace 1999-2002 3RZ-FE 2.7i 65 Regular (91)
TownAce/LiteAce Noah 1996-2001 3S-FE 2.0i 55 Regular (91)
TownAce S400 2008- 3SZ-VE 1.5i 43 Regular (91)
Vanguard 2007-2013 2AZ-FE 2.4i 60 Regular (91)
Vanguard 2007-2013 2GR-FE 3.5i 60 Premium (95)
Vellfire 20 2008-2015 2AZ-FE 2.4i 65 Regular (91)
Vellfire 20 2008-2015 2GR-FE 3.5i 65 Premium (95)
Vellfire 30 2015- 2AR-FE 2.5i 65/75 Regular (91)
Vellfire 30 2015- 2GR-FE 3.5i 65/75 Premium (95)
Venza 2008- 1AR-FE 2.7i 67 Regular (91)
Venza 2008- 2GR-FE 3.5i 67 Regular (91)
Verossa 2001-2004 1G-FE 2.0i 70 Regular (91)
Verossa 2001-2004 1JZ-GTE 2.5i 70 Premium (95)
Verossa 2001-2004 1JZ-FSE 2.5i 70 Premium (95)
Verso 20e 2009- 1ZR-FAE 1.6i 60 Premium (95)
Verso 20e 2009- 2ZR-FAE 1.8i 60 Premium (95)
Verso-S 120 2010- 1NR-FE 1.3i 42 Premium (95)
Vista/Camry 30 1990-1994 3S-GE 2.0i 60 Regular (91)
Vista/Camry 30 1990-1994 3S-FE 2.0i 60 Regular (91)
Vista/Camry 30 1990-1994 4S-FE 1.8i 60 Regular (91)
Vista/Camry 30 1990-1994 3VZ-FE 3.0i 60 Premium (95)
Vista/Camry 30 1990-1994 4VZ-FE 2.5i 60 Regular (91)
Vista/Camry 40 1994-1998 3S-FE 2.0i 60 Regular (91)
Vista/Camry 40 1994-1998 4S-FE 2.2i 60 Regular (91)
Vista 50 / Ardeo 1998-2003 1AZ-FSE 2.0i 60 Regular (91)
Vista 50 / Ardeo 1998-2003 1ZZ-FE 1.8i 60 Regular (91)
Vista 50 / Ardeo 1998-2003 3S-FE 2.0i 60 Regular (91)
Vista 50 / Ardeo 1998-2003 3S-FSE 2.0i 60 Regular (91)
Vitz 10 1999-2005 1NZ-FE 1.5i 45 Regular (91)
Vitz 10 1999-2005 2NZ-FE 1.3i 40/45 Regular (91)
Vitz 10 1999-2005 1SZ-FE 1.0i 40 Regular (91)
Vitz 10 1999-2005 2SZ-FE 1.3i 40 Regular (91)
Vitz 130 2010- 1KR-FE 1.0i 42 Regular (91)
Vitz 130 2010- 1NR-FE 1.3i 42 Regular (91)
Vitz 130 2010- 1NR-FKE 1.3i 42 Regular (91)
Vitz 130 2010- 1NZ-FE 1.5i 42 Regular (91)
Vitz 90 2005-2010 1KR-FE 1.0i 42 Regular (91)
Vitz 90 2005-2010 1NZ-FE 1.5i 42 Regular (91)
Vitz 90 2005-2010 2NZ-FE 1.3i 42 Regular (91)
Vitz 90 2005-2010 2SZ-FE 1.3i 42 Regular (91)
Voltz 2002-2004 1ZZ-FE 1.8i 45/50 Regular (91)
Voltz 2002-2004 2ZZ-GE 1.8i 50 Premium (95
Voxy 60 2001-2007 1AZ-FSE 2.0i 60 Regular (91)
Voxy 70 2007-2014 3ZR-FAE 2.0i 60 Regular (91)
Voxy 70 2007-2014 3ZR-FE 2.0i 60 Regular (91)
Voxy 80 2014- 3ZR-FAE 2.0i 55 Regular (91)
Will VS 2001-2004 1NZ-FE 1.5i 50 Regular (91)
Will VS 2001-2004 1ZZ-FE 1.8i 50 Regular (91)
Windom 10 1991-1996 4VZ-FE 2.5i 70 Premium (95)
Windom 10 1991-1996 3VZ-FE 3.0i 70 Premium (95)
Windom 20 1996-2001 2MZ-FE 2.5i 70 Premium (95)
Windom 20 1996-2001 3MZ-FE 3.0i 70 Premium (95)
Windom 30 2001-2006 1MZ-FE 3.0i 70 Premium (95)
Wish 10 2003-2009 1AZ-FSE 2.0i 60 Regular (91)
Wish 10 2003-2009 1ZZ-FE 1.8i 60 Regular (91)
Wish 20 2009- 2ZR-FAE 1.8i 60 Regular (91)
Wish 20 2009- 3ZR-FAE 2.0i 60 Regular (91)
Yaris 130e 2011- 1KR-FE 1.0i 42 Premium (95)
Yaris 130e 2011- 1NR-FE 1.3i 42 Premium (95)
Yaris 130u 2011- 1NZ-FE 1.5i 42 Regular (91)

Аи-92 хэрэглэдэг автомашинууд

Aи 95-98 хэрэглэдэг автомашинууд

Toyota
Land Cruiser 80

Land Cruiser 105
Land Cruiser 200 4.0
Mark II 2.0
Crown 2.0
Camry 2.4
Kluger 2.4
Harrier 2.2-2.4
Corolla
Sprinter
Fielder
Premio
Allion, 
Corolla


Nissan
Patrol 4.5, 4.8
Teana 230, 250
X-trail 2.0
Murano 2.5
Lexus-ийн бүх загварууд
Мерседес-Benz-ийн бүх загварууд

Toyota
Land Cruiser 100 4.7
Land Cruiser 200 4.6, 5.7
Mark II 2.5
Crown 2.5, 3.0, 3.5
Camry 3.0
Kluger 3.0
Harrier 3.0
Brevis
Progres

Nissan
Teana 350
Murano 3.5