МОНГОЛ ХҮҮХДИЙХЭЭ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТӨЛӨӨ ХАНДИВ ӨРГӨСӨН ТАНД БАЯРЛАЛАА!

Автомашин хэрэглэгчдийн мэдлэгийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд Toyota Land Cruiser, Toyota Harrier, Toyota Prius автомашинуудын Монгол хэл дээрх гарын авлага худалдан авсан 2000 төгрөгөөр 7-9 насны хүүхдийн "ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЦАГААН ТОЛГОЙ" номыг бэлтгэн хэвлүүллээ.

Одоо Монгол Улсын бүх сургуулиудад үнэгүй тараагдах бэлтгэлээ хангаж байна!

МОНГОЛ ХҮҮХДИЙХЭЭ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТӨЛӨӨ ХАНДИВ ӨРГӨСӨН ТАНД БАЯРЛАЛАА!