БЕНЗИН ИДЭЛТЭНД НӨЛӨӨЛӨХ 6 ГОЛ ШАЛТГААН

Та машинаа удаан нормалдуулдаггүй, бөглөрдөггүй зэрэг жолоодлогод ямар нэгэн асуудал байхгүй үед идэлт их байвал доорх 6 зүйл хамгийн их нөлөөлөх магадлалтай байдаг.

 1. Свечэ муудах - Хэмнэлт 0.5-3 литр
  Свечэний оч хаях хэсэг нь мотор ажиллах үед байнгын элэгдэлд орж байдаг тул свечэг заасан хугацаанд тогтмол сольж байх шаардлагатай
 2. Холимгийн хаалтны бохирдол - хэмнэлт 0.2-1 литр
  Холимгийн хаалт бохирдсоноор хөдөлгүүрт хангалттай агаар орж чадалгүй агаар болон шатахууны харьцаа алдагдаж эхэлдэг.
 3. Агаар шүүгч - Хэмнэлт 0.5-0.8 л
  Муудсан агаар шүүр нарийн тоосыг шүүж чадалгүй хөдөлгүүрт оруулснаар гэмтээх, шатахуун идэх нөхцөл байдлыг үүсгэдэг
 4. Түлшний систем бохирдол - Хэмнэлт 20%
  Хэвийн хэмжээнээс хэт их шатахуун зарцуулж байвал шалгуулах шаардлагатай
 5. Инжекторын бохирдол 0.5-1.5 литр
  Шатахууныг маш нарийн ширхэгтэйгээр тоосруулан цацах үүрэгтэй эд анги юм. Удаан эдэлгээний явцад бохирдсоноор хөдөлгүүр доголдох, шатахуун зарцуулалт нэмэгдэх зэрэг сөрөг үр дагавартай.
 6. Дугуйн хийн даралт 4%
  Хийн даралт тохиромжгүй байх үед машин шаардлагагүй хүчийг гаргаснаар шатахуун зарцуулалтыг нэмэгдүүлдэг

Техникийн үйл ажиллагаа хэвийн ч таны жолоодлогоос хамаарч бензин идэлт нэмэгддэгийг мартаж болохгүй