АВТОМАШИНЫ ТЕХНИК ҮЙЛЧИЛГЭЭ 1-Р ХЭСЭГ

Энгийн анхаарах зүйлсийг нь анхаараад цаг тухайд нь үйлчилгээг нь хийгээд явбал машины эдэлгээ уртасч, найдвартай байдал сайжирдаг. Мөн таны урт хугацааны үнэнч анд тань байх боломжтой.

Энэхүү инфографикт энгийн, анхан шатны шалгах, мэдвэл зохилтой зүйлсийг оруулсан бөгөөд асуудал гарсан үед нь таныг буруу алхам хийхээс сэргийлэх зорилготой билээ.