[VIDEO]: ТЭНХЛЭГИЙГ ҮРЭЛТИЙН ХҮЧЭЭР ГАГНАХ АРГА

#NEWS

Үрж наах техникийг металл гадаргуу дээр өргөн ашиглаж байна. Үрэлтийн тусаар халсан 2 биет хоорондоо дулааны үйлчлэлээр наалдах нь гагнаснаас илүү байдаг аж.

Доорх видеонд автомат машины туслалцаатай тэнхлэгийг хэрхэн их биетэй нь холбож байгааг үзүүлнэ. Үйлдвэрийн өндөр хурдтай машин гадаргуу дээр эргэлдсэнээр халж, металлууд хоорондоо бүрэн наалдах боломжтой болдог.

Даралттай эргэлт зогссоны дараа түүнийг хөргөснөөр ажиллагаа бүрэн дуусна. Гагнах ажиллагаа бол бага хэсгийг хамаардаг учраас найдвартай байдал төдийлөн сайн биш юм.