ПОД КАСТЕР

Хөдөлгүүрийн блок болон кастерын дундах подкастер дээр тахир гол байрлаж эргэлтийн хүчийг автомашинд дамжуулна. 

Подкастер элэгдсэн шинж тэмдгүүд

  • Хөдөлгүүрийн тос гоожих
  • Хөдөлгүүрээс тогших мэт дуу гарах

Подкастерын техник үйлчилгээ

  • Подкастерыг суурилуулахдаа битүүмжлэлийг нь сайн хангаж өгөх шаардлагатай. 

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.