ХҮЙСНИЙ БООЛТЫН ЖИЙРЭГ

Хүйсний боолтоор хөдөлгүүрийн муудсан тосыг солино. Хүйсний боолт жийрэгтэй байдаг. 

 Хүйсний боолтын жийрэг элэгдсэн тохиолдолд:

  • Хөдөлгүүрийн тос гоожиж эхэлнэ

Хүсний боолтын жийргийг тос солих үйлчилгээ хийх болгондоо сольж байхыг зөвлөж байна.

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.