ТАГНЫ ЖИЙРЭГ

Тагны жийрэг нь цилиндрийн болон тагны хоорондох резин битүүмжлэгч юм.

Тагны жийрэг гэмтсэний шинж тэмдгүүд
  • Хөдөлгүүрийн тос гоожих
  • Гарах хоолойд тос нэвчсэний улмаас шатаж хэншүү үнэртэх
  • Хөдөлгүүр асахгүй байх

Тагны жийрэг засварлах зөвлөгөө

  • Тагны жийрэг элэгдэж тос гоожих тохиолдолд түүнийг солих шаардлагатай. 
  • Техник үйлчилгээ хийлгэхдээ зөвхөн сайн чанарын тагны жийрэг хэрэгдэхийг зөвлөж байна.
  • Тагны жийргийг солихын сацуу клапангийн тохиргоог хийлгээд авахыг зөвлөж байна.

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.