ХҮҮХДИЙН СУУДЛЫГ ХААНА БАЙРШУУЛАХ ВЭ?

  • Хүүхдийн суудлыг гарын авлага болон машины онцлогт тохируулж зөв байршуулах шаардлагатай
  • Хүүхдийн суудлыг байрлуулсны дараа 4 зүгт хүчтэй хөдөлгөж үзэх хэрэгтэй ба 3 см илүү хөдөлгөөн байх ёстой
  • Хүүхдийг хамгаалах бүсийг зөв татсан байх
  • Хүүхэд мөрөө эгц эргүүлэх хөдөлгөөн хийх боломжгүй
  • Цээжний урдах бэхэлгээ суганы харалдаа байрших
  • Гуя, ташааг дарсан бэхэлгээтэй байх
  • Бүсийг татаж, чангалах үед эргүүлэг гаргахгүй байх ба бүс хүүхдийн биеэс хөндийрч холхихгүй байрших.

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.