НУМ (LEAF SPRING) ҮҮРЭГ, ГЭМТЛИЙН ШИНЖ ТЭМДЭГ

Нум нь тэнхлэгийн өндрийг (клиренсийг) тогтмол түвшинд барих зориулалттай. Мөн дугуй болон тэнхлэгийг дээш доош явалтыг хангах өгнө. Ачааны болон хүнд даацын тээврийн хэрэгсэлд нуман тулгуурыг ихэвчлэн ашигладаг.

Нум гэмтсэний шинж тэмдэг
  • Овон товон газраар явахад түчигнэх дуу чимээ гарах
  • Автомашин доошоо суусан байх
Нумыг засварлах зөвлөгөө
  • Нумыг иж бүрдлээр нь сольж байх хэрэгтэй.
  • Нумыг сольж засварласны дараа дөрвөн дугуйд тэнхлэг тохиргоо хийлгэж байхыг зөвлөж байна.

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.