ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ШИНЭЧИЛСЭН ДҮРЭМ (ЗУРАГТ ТАНИЛЦУУЛГА)

2018 оны 11 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Замын хөдөлгөөний шинэчилсэн дүрмийг мөрдөж эхэлнэ. Шинэ дүрмийг орчин үеийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг холбохтой уялдуулж, хуучин заалтыг сайжруулж, илүү тодорхой болгосон төдийгүй түгжрэл, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хамгаалах нэмэлт заалт оруулсан байна.

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.