ШАТАХУУНАА ХЭМНЭЭРЭЙ

Шатахууны үнэ өссөн ч жолоочийн зүгээс шатахуун хэмнэх боломж бас байдаг. Үүнийг тулд дараах зөвлөгөөг анхаарч хэрэгжүүлээрэй. Ингэснээр тан 4-40% хэмнэлтийг хийх боломжтой.

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.