УТААНЫ ДАМЖУУЛАХ ХООЛОЙ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Дамжуулах хоолой нь хөдөлгүүрээс гарах хоолойг яндангийн системтэй холбодог. Энэ нь ихэвчлэн уян холболтоор холбогдож хөдөлгүүрийн хөдөлгөөнтэй үед яндангийн системтэй харьцах боломжийг олгодог.

Муудсан эсвэл эвдэрсэн дамжуулах хоолойн шинж тэмдгүүд

  • Чаг чаг хийх чимээ (утаа нэвчих)
  • Нормаль дээрээ байгаа үед уян холбоосноос чахрах чимээ гарах

Дамжуулах хоолойтой холбоотой засвар зөвлөгөө

Жийргийг солих хэрэгтэй.

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.