РАДИАТОРЫН ТАГ ҮНИЙН САНАЛ

Хөргөлтийн шингэн байнга халж, хөрч байдаг. Хөргөлтийн шингэний температур нэмэгдэхийн хэрээр шингэний эзлэхүүн тэлж, хөрөх үед эзлэхүүн буцаад хэвэндээ ордог.

Радиаторын таг нь эзлэхүүн ихсэх үед тэлсэн шингэнийг хальж асгарахаас хамгаалж илүүдлийн сав руу юүлэх, хөрсөн үед шингэнийг буцааж татах үүрэгтэй байдаг.

ЭВДРЭЛ ГАРСАН ШИНЖ

  • Халуунд хөргөлтийн шингэн халах, радиатор тургих
  • Шингэн хэт халснаар мотор хүчгүй болох, зуурах, унтрах шинж тэмдэг илэрнэ.

ШАЛГАХ ДАРААЛАЛ

Тагийг авч хэмжигч багажны туслалцаатай шалгана. Таг дээр байх ёстой хэмжээг заасан байдаг бөгөөд уг хэмжээнд хүрээгүй бол тургих шалтгаан болдог. Таг нь даралтаа түргэн алддаг болсноор илүүдлийн сав руу шингэнийг оруулж радиатор халах үндсэн шалгаан ч бас болдог.

Харин алдахгүй, хэвийн хэмжээнд даралтыг барьснаар үндсэн үүргээ маш сайн гүйцэтгэж хожим гарах эрсдэлээс сэргийлдэг.