ХҮНДРЭЛТЭЙ АСАЖ БАЙГАА ҮЕД ШАЛГАХ ДАРААЛАЛ №110

Таны автомашины хөдөлгүүр доголдож байна уу? Асаалт нь хэвийн бус байна уу? тэгвэл дараах энгийн зөвлөгөөг уншаад өөрөө өөрийнхөө автомашины доктор болоорой.

ТАХИР ГОЛ УДААН ЭРГЭХ
 1. Стартер гэмтэлтэй. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 2. Эйр кондишний хэлхээг шалгах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 3. Шатуны вкладыш буюу гар биеийн хүзүү зуурсан. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 4. Тахир голын вкладыш буюу үндсэн хүзүү зуралттай. Сольж засварлана.

ХЭВИЙН БУС АСАХ

 1. Хөдөлгүүрээс тос гоожиж байх. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 2. Бензиний чанар муу байх. Хэрэв зөв бензин хийсэн ОК гэж үзвэл
 3. Очлуур буюу свечэ дутуу ажиллах, гэмтсэн байх. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 4. Нормаль тохируулагч гэмтэлтэй байх. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 5. Хөргөх шингэний температурын мэдрэгчийг шалгах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 6. EGR буюу ажилласан хийн найрлагын мэдрэгчийг шалгах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 7. Бензиний даралт тохируулагч клапанг шалгах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 8. Бензин насосын ажиллагаа, хэлхээг шалгах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 9. Бензин дамжуулах хоолой, суваг, холбоосуудыг шалгах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 10. Цилиндрийн даралт хангалтгүй байх. Жийрэг сэтэрсэн клапан дутуу хаагдах зэрэг. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 11. Поршенгийн бүслүүр буюу кольц элэгдсэн. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 12. Клапангийн тавилт зөрсөн, алдагдсан. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 13. Тахир голын эргэлт тоологч дутуу ажиллах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 14. Асаах хэлхээний утас, гал хамгаалагчийг шалгах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 15. Агаарын температурын мэдрэгч түүний хэлхээг шалгах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 16. Трамблёр ба катушкийг шалгах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 17. Инжекторыг шалгах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 18. ECU буюу хөдөлгүүрийн компьютерыг шалгах. Солих

ХҮЙТЭН ХӨДӨЛГҮҮР

 1. Хөргөх шингэний температурын мэдрэгчийг шалгах. (Дулаан газрын машины мэдрэгч хүйтнийг мэдрэх хязгаар нь бага байх тохиолдол бий) Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 2. Стартер болон асаах хэлхээг шалгах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 3. Хөдөлгүүрийн тос гоожилтыг шалгах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 4. Бензиний чанарыг шалгах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 5. Нормаль тохируулагчийн ажиллагааг шалгах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 6. Агаарын температурын мэдрэгчийг шалгах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 7. Бензиний даралт тохируулагчийг шалгах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 8. Бензин насос, түүний хэлхээг шалгах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 9. Түлш дамжуулах шугам хоолойг шалгах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 10. Инжекторын ажиллагааг шалгах.
 11. ECU буюу хөдөлгүүрийн компьютерыг шалгах. Солих.

ХАЛУУН ХӨДӨЛГҮҮР

 1. Хөргөх шингэний температурын мэдрэгчийг шалгах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 2. Хөдөлгүүрийн тос гоожилтыг шалгах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 3. Бензиний чанарыг шалгах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 4. Нормаль тохируулагчийн ажиллагааг шалгах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 5. Шатахууны даралт тохируулагчийн вакуум клапан, түүний гуурс холбоосуудаар вакуум алдагдаж байгааг. Хэрэв хэвийн ОК гэж үзвэл
 6. Агаарын температурын мэдрэгчийг шалгах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 7. Бензиний даралт тохируулагчийг шалгах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 8. Бензин насос, түүний хэлхээг шалгах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 9. Түлш дамжуулах шугам хоолойг шалгах. Хэрэв гэмтэлгүй ОК гэж үзвэл
 10. Инжекторын ажиллагааг шалгах.
 11. ECU буюу хөдөлгүүрийн компьютерыг шалгах. Солих.