ДУГУЙ: ЗАГВАР ХООРОНДЫН ЯЛГАА

M+S буюу шавар, цас тэмдэглэлтэй бол өвлийн хүйтэнд тохиромжтой гэж олон жолооч боддог бас найддаг. Гэвч дан ийм тэмдэглэгээ нь -18 хэмийн хүйтэнд хөлдөж хатуурдаг. Улмаар барьцалдахгүй болдог. Тиймээс Монголд цэвэр өвлийн хээтэй (баллуур) M+S тэмдэглэгээн дээр нэмээд УУЛАН ДОТОР цасны зурагтай тэмдэглэгээтэй дугуй ашиглах хэрэгтэй.

Доорх зургаас та бүхэн ялгаа, онцлог, зориулалтыг харьцуулан харна уу.