ХЯНАХ САМБАР ДЭЭР АСДАГ ГЭРЭЛ БОЛОН МЕССЕЖ №152

Автомашины хяналтын самбараар жолооч машиныхаа бүхий л мэдээллийг авч чаддаг. Хөдөлгүүрийн эргэлт, явж байгаа хурдыг, хөргөлтийн шингэний температурын заалт, маслын даралт, түлшний түвшин гэх мэт.

Дээрх хэмжигдэхүүнээс мэдээлэл авахаас гадна  анхааруулах гэрлийг давхар мэддэг байх хэрэгтэй. Сүүлийн гарсан зэрэглэл өндөртэй автомашинууд  олон системүүдтэй байдаг тэдгээр системүүдийн анхааруулах гэрлийг жолооч та мэдэхэд илүүдэхгүй шүү дээ.

Машин худалдан авч байгаа жолоочид зөвлөхөд: Авч байгаа машиныхаа гарын авлагатай (Owner`s manual) заавал танилцах хэрэгтэй. Зааварчилгааны дагуу автомашиныг хэрэглэх нь таны машин аюулгүй байдал болоод цаг завыг хэмнэх сайн талтай. За ингээд жолооч та бүхэндээ хэд хэдэн анхааруулах гэрлийг танилцуулъя.

O/D OFF -Over Drive Off

Нэмэлт удирдлагаар (рычагны хажууд байдаг) асна. Хянах самбар дээрх гэрлийг  унтрааж явбал 1-ээс 4-р араа хүртэл автоматаар солигдож явна. Уруу эсвэл өгсүүр замд гэрлийг асааж явбал сүүлийн арааг хасч эхний хэдэн арааг сольж явна. Уруу замд хөдөлгүүрээр тоормослоно. Гэрлийг унтраасан тохиолдолд анивчиж байвал яаралтай засварын газарт хандана уу.
Нэмэлт удирдлагаар (рычагны хажууд байдаг) асна. Хянах самбар дээрх гэрлийг унтрааж явбал 1-ээс 4-р араа хүртэл автоматаар солигдож явна. Уруу эсвэл өгсүүр замд гэрлийг асааж явбал сүүлийн арааг хасч эхний хэдэн арааг сольж явна. Уруу замд хөдөлгүүрээр тоормослоно. Гэрлийг унтраасан тохиолдолд анивчиж байвал яаралтай засварын газарт хандана уу.

A/T OIL TEMP-Auto transmission Oil Temperature

Автомат хурдны хайрцагны тосны температурыг хянах гэрэл.  (Түлхүүр ON байрлалд асах бөгөөд хөдөлгүүр ассаны дараа унтрах ёстой) Автомат хурдны хайрцагны шингэний температур хэт өссөн үед асна. Арааг P байрлалд тавьж хөдөлгүүрийг хөргөх хэрэгтэй. Мэргэжлийн засварын газарт хандана уу.
Автомат хурдны хайрцагны тосны температурыг хянах гэрэл. (Түлхүүр ON байрлалд асах бөгөөд хөдөлгүүр ассаны дараа унтрах ёстой) Автомат хурдны хайрцагны шингэний температур хэт өссөн үед асна. Арааг P байрлалд тавьж хөдөлгүүрийг хөргөх хэрэгтэй. Мэргэжлийн засварын газарт хандана уу.

VSC- Vehicle Stability Control

Эргэлтийн  үед машин шарвахаас хамгаалсан систем. (Түлхүүр ON байрлалд асах бөгөөд хөдөлгүүр ассаны дараа унтрах ёстой) 15 км/ц-аас дээш хурдтай явж байх үед автоматаар идэвхжиж ажиллана. ABS болон хөдөлгүүрйин удирдлагын системд алдаа гэмтэл гарсан тохиолдолд байнга асна. Мэргэжлийн засварын газарт хандана уу.
Эргэлтийн үед машин шарвахаас хамгаалсан систем. (Түлхүүр ON байрлалд асах бөгөөд хөдөлгүүр ассаны дараа унтрах ёстой) 15 км/ц-аас дээш хурдтай явж байх үед автоматаар идэвхжиж ажиллана. ABS болон хөдөлгүүрйин удирдлагын системд алдаа гэмтэл гарсан тохиолдолд байнга асна. Мэргэжлийн засварын газарт хандана уу.

TPWS-Tire Pressure Warning System

(Түлхүүр ON байрлалд асах бөгөөд хөдөлгүүр ассаны дараа унтрах ёстой) Дугуйны хийн даралт өөрчлөгдсөн эсвэл ижил бус размерийн дугуй тавьсан тохиолдолд асна.
(Түлхүүр ON байрлалд асах бөгөөд хөдөлгүүр ассаны дараа унтрах ёстой) Дугуйны хийн даралт өөрчлөгдсөн эсвэл ижил бус размерийн дугуй тавьсан тохиолдолд асна.

TRC OFF-Traction Control Off

(Түлхүүр ON байрлалд асах бөгөөд хөдөлгүүр ассаны дараа унтрах ёстой) Шавар хальтиргаатай замд дугуйг хий эргэхээс хамгаалсан систем. TRC OFF гэсэн удирдлагыг идэвхжүүлсэн үед хянах самбар дээр гэрэл асна. Энэ үед дугуй хий эргэж болно. Уг системд алдаа гарсан үед байнга асна. Мэргэжлийн засварын газарт хандана уу.
(Түлхүүр ON байрлалд асах бөгөөд хөдөлгүүр ассаны дараа унтрах ёстой) Шавар хальтиргаатай замд дугуйг хий эргэхээс хамгаалсан систем. TRC OFF гэсэн удирдлагыг идэвхжүүлсэн үед хянах самбар дээр гэрэл асна. Энэ үед дугуй хий эргэж болно. Уг системд алдаа гарсан үед байнга асна. Мэргэжлийн засварын газарт хандана уу.

Cruise Control

Жолооны хүрдний ойролцоо байдаг нэмэлт удирдлагаар асна. Шулуун зам, хурдны замд хурдыг тогтвортой хадгалж явах систем. Үүнийг идэвхжүүлсэн үед хаазны пидаль дээр гишгэх шаардлагагүй бөгөөд тухайн хурдаа барьж явна. Тормос гишгэн хурдыг сааруулж болно. CANCEL товчыг дарж идэвхгүй болгоно. Энэ үед гэрэл унтарна.
Жолооны хүрдний ойролцоо байдаг нэмэлт удирдлагаар асна. Шулуун зам, хурдны замд хурдыг тогтвортой хадгалж явах систем. Үүнийг идэвхжүүлсэн үед хаазны пидаль дээр гишгэх шаардлагагүй бөгөөд тухайн хурдаа барьж явна. Тормос гишгэн хурдыг сааруулж болно. CANCEL товчыг дарж идэвхгүй болгоно. Энэ үед гэрэл унтарна.

Water trap warning light

Дизель түлшний усыг ялгаруулдаг системд усны хэмжээг заасан гэрэл. Их хэмжээний усыг заасан тохиолдолд асна. Уг гэрлийг удаан асааж хөдөлгүүрийг ажиллуулах нь түлшний насос шатаж хөдөлгүүрийг эвдэх аюултай. Нэн түрүүнд түлшний шүүр солиж цэвэрлэх хэрэгтэй.
Дизель түлшний усыг ялгаруулдаг системд усны хэмжээг заасан гэрэл. Их хэмжээний усыг заасан тохиолдолд асна. Уг гэрлийг удаан асааж хөдөлгүүрийг ажиллуулах нь түлшний насос шатаж хөдөлгүүрийг эвдэх аюултай. Нэн түрүүнд түлшний шүүр солиж цэвэрлэх хэрэгтэй.

Brake fluid level too low

Гар тормос болон тормосны шингэнийн хяналтын гэрэл. Гар тормос буулгасан үед асаж байвал шингэнийн хэмжээг шалгах. Шингэн MINIMIUM хэмжээнд хүрсэн тохиолдолд дугуйн наклад нимгэрсэн байж болзошгүй.
Гар тормос болон тормосны шингэнийн хяналтын гэрэл. Гар тормос буулгасан үед асаж байвал шингэнийн хэмжээг шалгах. Шингэн MINIMIUM хэмжээнд хүрсэн тохиолдолд дугуйн наклад нимгэрсэн байж болзошгүй.

Low fuel in tank warning light

Шатахууны нөөц багассаныг анхааруулах гэрэл. Ихэнх автомашин 5-10 литр үлдсэн тохиолдолд асна.
Шатахууны нөөц багассаныг анхааруулах гэрэл. Ихэнх автомашин 5-10 литр үлдсэн тохиолдолд асна.

Electronic Control Transmission Power

Нэмэлт удирдлагаар асна. (Автомат хурдны хайрцагны рычакны ойролцоо байрлана) Уг гэрэл асаалттай үед хөдөлгөөнийг үргэжлүүлвэл автомат хурдны хайрцагаар хүч нэмэгдүүлж, арааны шилжилт түргэснэ. Энэ үед бензин зарцуулалт ихсэнэ.
Нэмэлт удирдлагаар асна. (Автомат хурдны хайрцагны рычакны ойролцоо байрлана) Уг гэрэл асаалттай үед хөдөлгөөнийг үргэжлүүлвэл автомат хурдны хайрцагаар хүч нэмэгдүүлж, арааны шилжилт түргэснэ. Энэ үед бензин зарцуулалт ихсэнэ.

Oil Level Warning Light

Хөдөлгүүрийн тосны хяналтын гэрэл. Хөдөлгүүр бүрэн асаалттай үед тосны даралтад өөрчлөлт орсон тохиолдолд асна. Тосны түвшинг шалгах хэрэгтэй. Хэвийн бол мэргэжлийн засварын газарт яаралтай хандана уу.
Хөдөлгүүрийн тосны хяналтын гэрэл. Хөдөлгүүр бүрэн асаалттай үед тосны даралтад өөрчлөлт орсон тохиолдолд асна. Тосны түвшинг шалгах хэрэгтэй. Хэвийн бол мэргэжлийн засварын газарт яаралтай хандана уу.

Econo

Энгийн явж байгаа үед уг гэрэл асаж байвал хөдөлгүүрийн бензин зарцуулалт хэмнэлттэй горимд байгааг илтгэнэ. Хөдөлгүүрийн өндөр эргэлтэнд унтарна.
Энгийн явж байгаа үед уг гэрэл асаж байвал хөдөлгүүрийн бензин зарцуулалт хэмнэлттэй горимд байгааг илтгэнэ. Хөдөлгүүрийн өндөр эргэлтэнд унтарна.

Electronic Control Transmission Snow

Нэмэлт удирдлагаар асна. (Автомат хурдны хайрцагны рычагны ойролцоо байрлана) Цастай, хальтрах замд ашиглана. Асаасан үед араа солигдолт удааширна. Хөдөлгүүрийг унтараагаад дахин асаах үед горим идэвхигүй болно.
Нэмэлт удирдлагаар асна. (Автомат хурдны хайрцагны рычагны ойролцоо байрлана) Цастай, хальтрах замд ашиглана. Асаасан үед араа солигдолт удааширна. Хөдөлгүүрийг унтараагаад дахин асаах үед горим идэвхигүй болно.

Glow Plug Indicator Light

Дизель түлшээр явдаг автомашины хөдөлгүүрийн халаалтын хяналтын гэрэл. Хөрсөн дизель автомашиныг анхлан асаахдаа түлхүүрийг ON байрлалд барина, хэсэг хугацааны дараа унтрах үед хөдөлгүүрийг асаана. Хөдөлгүүр бүрэн халсаны дараа гэрэл анивчих буюу асаж байвал мэргэжлийн засварын газарт хандана уу.
Дизель түлшээр явдаг автомашины хөдөлгүүрийн халаалтын хяналтын гэрэл. Хөрсөн дизель автомашиныг анхлан асаахдаа түлхүүрийг ON байрлалд барина, хэсэг хугацааны дараа унтрах үед хөдөлгүүрийг асаана. Хөдөлгүүр бүрэн халсаны дараа гэрэл анивчих буюу асаж байвал мэргэжлийн засварын газарт хандана уу.

Airbag Warning Light

Ослын хийн дэр. (Түлхүүр ON байрлалд асах бөгөөд хөдөлгүүр ассаны дараа унтрана) SRS (Аirbag) эсвэл аюулгүйн бүсэнд алдаа гарсан тохиолдолд асна. Мэргэжлийн засварын газарт хандана уу.
Ослын хийн дэр. (Түлхүүр ON байрлалд асах бөгөөд хөдөлгүүр ассаны дараа унтрана) SRS (Аirbag) эсвэл аюулгүйн бүсэнд алдаа гарсан тохиолдолд асна. Мэргэжлийн засварын газарт хандана уу.

Anti-Lock Brake System

Тормослолтын үед дугуй хальтрахаас хамгаалсан систем. (Түлхүүр ON байрлалд асах бөгөөд хөдөлгүүр ассаны дараа унтрах ёстой)  ABS системд өөрчлөлт гарсан тохиолдолд байнга асна. Энэ үед компьютер оношлогоонд орно. Мэргэжлийн засварын газарт хандана уу.
Тормослолтын үед дугуй хальтрахаас хамгаалсан систем. (Түлхүүр ON байрлалд асах бөгөөд хөдөлгүүр ассаны дараа унтрах ёстой) ABS системд өөрчлөлт гарсан тохиолдолд байнга асна. Энэ үед компьютер оношлогоонд орно. Мэргэжлийн засварын газарт хандана уу.

Battery Warning Light

Түлхүүр ON байрлалд асаад хэсэг хугацааны дараа унтарна. Цэнэглэх систем (динамын ремень, гал хамгаалагчаа шалга) алдаатай байвал байнга асна. Ингэсэн тохиолдолд мэргэжлийн засварын газарт ханд
Түлхүүр ON байрлалд асаад хэсэг хугацааны дараа унтарна. Цэнэглэх систем (динамын ремень, гал хамгаалагчаа шалга) алдаатай байвал байнга асна. Ингэсэн тохиолдолд мэргэжлийн засварын газарт ханд
  1. ハイブリッドシステムチェック - Hybrid System Check буюу хайбрид системд алдаа үүссэн тул компьютер оношилгоонд оруулна
  2. VSCシステムチェック - VSC System Check буюу тогтворжилтыг хангах системд алдаа үүссэн үед асна. Компьютер оношилгоонд оруулна.
  3. ウォッシャー液不足 - Шил арчигчийн шингэн багассан үед асна. Нэмэхэд л болно.
  4. 4WDシステムチェック буюу 4WD системд алдаа гарсан тул компьютер оношилгоонд оруулна.
  5. 水溫異常 - Хөргөлтийн шингэн халсан үед асна. Түвшинг шалгана.