PUZZLE: АВТО ЗАГВАРУУДЫГ ХЭР САЙН МЭДЭХ ВЭ?

Өнөөдрийн дугаарт автомашины загваруудын талаарх мэдлэгийг шалгах болно. Та доор гарч ирэх нэрсийг харгалзах авто үйлдвэрлэгчээр нь зөв сонгох ёстой. Жишээ нь бид бүгд Ланд Круйзер-ийг Тоёота компанийн бүтээгдэхүүн гэдгийг мэднэ шүү дээ. Яг үүнтэй ижил.