PUZZLE: ТА АВТО ҮЙЛДВЭРЛЭГЧДИЙН НЭРИЙГ ЗӨВ ДУУДДАГ УУ?

Хүн бүр л өөр өөрийнхөөрөө дууддаг шүү дээ. Тэгвэл зөв хувилбар нь юу юм бол оо? Өөрсдийгөө сонжих боломжийг www.cardoctor.mn сайт та бүгдэд олгож байна. Бичиглэл биш дуудлага гэдгийг санаарай.