PUZZLE: АВТОМАШИНД ХИЙХ ХУГАЦААТ ҮЗЛЭГ, ТЕХНИК ҮЗЛЭГИЙН ХУВААРИЙГ ХЭР САЙН МЭДЭХ ВЭ?

Жолооч хүн бүрийн мэдэж байвал зохих зүйлс бол хугацаат техник үйлчилгээ, үзлэгийн хуваарь юм. Үл тоон хэтрүүлэн явбал техникийн бүрэн бүтэн байдал цаашлаад таны аюулгүй байдалд маш муу нөлөөтэй байдаг. Тэгвэл өөрсдийгөө нэг сориод үзэе. Та хэр мэдлэгтэй вэ?