PUZZLE: СЭЛБЭГИЙН НЭРШЛИЙГ ХЭР САЙН МЭДЭХ ВЭ?

Өдөр бүр жолооддог машиныхаа доторх эд ангийг хэр сайн мэдэх үү? Өөрийн мэдлэгийг шалгаад үзээрэй. Хэцүү биш ээ амархан сэлбэгүүд орууллаа. Өөрийгөө сориод үзээрэй.