УЛСЫН ОНОШЛОГОО - НАРНЫ ЗАМ САЛБАРТ

Улсын оношилгоонд орох гэж 2-3 цаг урт дараалалд хүлээн зогсдог үе ард хоцорлоо. Онлайнаар, утсаар цагаа захиалаад үзлэгтээ ороорой.