PUZZLE: ЗҮСЭЭ ХУВИРГАСАН МАШИНЫГ ТАНИХ УУ?

#NEWS

Бид 3 төрлийн зүсээ хувиргасан машины эх загварыг таалгах гэж байна. Харин та зөв таньж чадах уу? Mashable буюу 5 машиныг хольж нэг загвар гаргасан тул гарч ирэх сонголтоос зөв гэсэн 5-ийг сонгоорой.