PUZZLE: РУЛЭЭР НЬ ЯМАР КОМПАНИ ГЭДГИЙГ НЬ ТАНИХ УУ?

#KNOWLEDGE

Хэцүү асуултыг асуух гэж байна. Рулээр нь ямар компани гэдгийг нэрлэх гээд оролдоорой.

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.