ФОРСУНКНЫ САЛЬНИК ЭЛЭГДСЭНИЙ ШИНЖ ТЭМДГҮҮД

Форсунк нь хоёр сальниктай байдаг. Нэг сальник нь форсункыг шатахууны системтэй холбох хэсэг дээр байна. Хоёрдахь сальник нь түүнийг хөдөлгүүртэй нягт холбож өгнө.

Форсункны сальник муудсан эсвэл бүр мөсөн элэгдсэний шинж тэмдгүүд:

  • Шатахуун гоожиж эхлэх
  • Хөдөлгүүрийн компресс алдагдах
  • Хөдөлгүүрийн Check Engine гэрэл асах

Форсункны сальникийн үйлчилгээ, засварлах зөвлөмж:

  • Форсункны сальниктай хамт бүхлээр нь солихыг зөвлөж байна.

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.