ЗАМД ГАРАХЫН ӨМНӨ МАШИНДАА БЭЛТГЭХ ЗҮЙЛС

Аян замд гарахдаа ямар зүйлсийг машиндаа хийвэл сэтгэл амар явж болдог вэ? Моторын тос, сайн аккумулятор, моторын гоожилт зогсоогч, хөргөлтийн шингэн, гэрэл, агаар шүүгч, дугуй энэ бүгдийг яагаад соливол сайн юм бол? учрыг доорх зургаас уншаарай.