АВТОМАШИНД ЗАЙЛШГҮЙ ХИЙХ ҮЗЛЭГИЙН ХУВААРЬ №169

Cardoctor сэтгүүлийн 2015 оны ГИЙНГОО зуны дугаараас автомашинд зайлшгүй хийх үзлэг, хугацаат техник үйлчилгээний хуваарийг танд танилцуулж байна.

Доорх дарааллаар өөрийн машины эд ангийн бүрэн бүтэн байдлыг үргэлж шалгавал таны машин эрсдэлгүй, эвдрэлгүй удаан ашиглагдана.

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.